Landskursus

Her finder du alt om tilmelding til årets landskursus samt materialer fra tidligere landskurser.

Det er en stor glæde for bestyrelsen at kunne invitere dig til at deltage i årets landskursus, som afholdes på Hotel Koldingfjord den 20. -21. september 2022.

Programmet er en veksling mellem oplæg fra inviterede oplægsholdere og paneldiskussioner, som er valgt på baggrund de sidste års evalueringer, samt hvad der aktuelt rører sig i den urologiske sygepleje.

I samarbejde med Koldigfjord benyttes "Conference manager", et program, hvor man kan tilmelde sig, følge med i opdateringen på programmet, se slides fra foredragsholderne mm.

Alle medlemmer  vil modtage en invitation på mail med link til Conference manager. De medlemmer, som ikke har oplyst e-mailadresse, vil modtage et brev med posten.

Vi håber rigtig mange vil deltage på landskurset og at I som medlemmer, vil være med til at dele viden om landskurset.

For tilmelding til landskurset 20.-21. sept. 2022 afvent mail fra Confernce manager.

Er du ikke medled af FSUIS, men ønsker at tilmelde dig kurset, da kan du tilmelde dig dette link.  Ved problemer kan du kopiere linket ind i en anden browser. Alternativt kan du kontakte konferencekoordinator Lene Bech Tlf.: 7620 8613

OBS vær opmærksom på, hvis du tilmelder dig inden den 1. juli, deltager du i lodtrækningen om et weekendophold for to personer på Hotel Koldingfjord inkl. morgenmad og gratis entre til Sygeplejehistorisk Museum!

Sidste tilmeldingfrist er 15. august.

Udstiller

Er I interesseret i at booke en stand på vores landskursus, tages kontakt til konferencekoordinator Lene Bech Tlf.: 7620 8613 eller på mail: lb@koldingfjord.dk

Materialer fra landskursus

Her finder du program og slides fra årets landskursus.

Landskursus 2022

Urinvejsinfektion – forekomst, symptomer og behandling , ved Frank Schmidt, overlæge, dr. Med, Aarhus Universitets Hospital 

Gærsvampe og behandling  ved mikrobiolog  Jette Bangsborg   

Hvordan forskning med grise kan fremskynde nye behandlinger mod urinvejsinfektioner , ved  Kristian Stærk, læge, Phd, OUH

En patienthistorie , Ved Lene Rasmussen, Formand for IC Foreningen

Økonomisk støtte – hør hvordan FSUIS kan hjælpe dig, ved Rikke Knudsen, Formand FSUIS

Patienten med et kateter – og komplikationerne hertil , ved Charlotte Graugaard-Jensen, overlæge, dr. Med, Aarhus Universitets Hospital 

Kateter i praksis – tips, tricks og løsninger, ved Rikke Knudsen og Erica Grainger

Symptomer på UVI Erica Grainger

Immunterapi? Hvad er det?   ved  Niels Fristrup, afdelingslæge, Phd., Kræftafdelingen, Aarhus Universitets Hospital.

Tilbud til den kræftsyge patient, ved Susanne Haugaard Silkjær, rådgivningsleder ved kræftrådgivningen i Vejle   

Patientskole til den kræftsyge patient, ved Brigitta Willumsen, sygeplejerske, Ph.d., Urologisk afdeling Regionshospitalet Gødstrup   

  Kræftuddannelsen, ved sygeplejerske Kate Hammer Jakobsen                                                                          

                                            

Landskursus 2021

Etikken i fremtidens sygepleje  ved Jacob Birkler, etiker, ph.d. fhv. formand, etisk råd

Nurse Ruth ved RuthAsferg Holst

Værd at vide om danskernes seksualitet – nøglefund fra Projekt SEXUS ”? ved Christian Graugaard, læge, professor

Andrologiske skrækseksmpler og hot topics i andrologien 2021, ved Christian Fuglsang, læge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital

Sexologi og sexologens rolle , ved Birgitte Tingskov, sygeplejerske, Master i sexologi

Medac lagat  ved Rikke Kirstensen og Beritt Pedersen

Medac legat ved Susanne Vahr

FSUIS økostøtte Hæmaturihjemmeside ved Henriette Jensen

Den urogeriatriske patient ved Lisbeth Rygaard Jensen, læge, geriater, Herlev Hospital.

" Følge hjem team" , ved Merete Quvang, Herlev Hospital

Kateter på Tværs ved Vicki Buitenhuis Afdelingssygeplejersker Gentofte Hospital

Borgernær sygepleje – den nye specialuddannelse for sygeplejersker ansat i kommunen, ved Camilla Bruun Højhus, sygeplejerske, Videbæk Kommune

Den gode indlæggelse, ved Tina Herring Raasted, sygeplejerske Aalborg Kommune

Nefrostomi guide/e–learnings program, ved Henriette Jensen, sygeplejerske med særlig klinisk funktion, MKS, Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Nefrostomikatetre –hvorfor gør vi det så forskelligt ved Rikke Knudsen, specialeansvarlig

Samarbejde og kommunikation, ved Allan René Olesen, Addfocus

Landskursus 2019

Program 2019

Urinmikrobiomer ved Louise Arenholt. Pga. ophavsret på en del billeder, må dette oplæg ikke  deles.

Painfull bladder ved Jesper Schou

Painfull bladder

Præhabilitering - krigen mod bakterier i munden ved Anita Tracy

Præhabillitering

Koden er knækket! forebyggelse af UVI og udredning efter Minimal Care

Koden er knækket

Svære kateterproblemer ved Susanne Vahr og Rikke Knudsen

Svære kateterproblemer

Operationer ved Inkontinens ved Jesper Schou

Operationer ved inkontinens

Medac Legat 2019

Beritt Pedersen

Erica Grainger

Bente Toft Jensen

Henriette Jensen

Den Terminale urologiske patient

Definition af den terminale urologiske patient ved Martin Mørck Mortensen

Definition af den terminale urologiske patient

Fortællinger fra hverdagen

Kathrine Strømvig

Trine Bach og Jane Sørensen

De skønne øjeblikke ved Sine Maria Herholt Lomholt

De skønne øjeblikke