Vandposten

Medlemsbladet redigeres af en redaktionsgruppe, som præsenteres nedenfor. Nye medlemmer er velkommen. Kontakt en fra redaktionen, hvis du har lyst til at skrive en artikel om urologisk sygepleje.

 

 

vandposten_juni_2020

 

Vandposten, juni 2020

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

- En hjemmesygeplejerskers hverdag under Covid19

- Opfølgning efter fødselsrelaterede bristninger efter fødslen

- Tegnefilm som patientinformation

 

Vandposten juni 2020

 

vandposten-dec-2019_fra_jens

 

Vandposten, dec 2019

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

- "Når man bliver gammel" - Ældre multisyge patienter i en kirurgisk afdeling

- Nefrostomikatetre

- Urinprøvetagning, skift af KAD og behandling i forbindelse med urinvejsinfektion

 

Vandposten dec 2019

 

 

Vandposten Juni 2019

Vandposten, Juni 2019


I dette nummer kan du bl.a. læse om: 

- Mindre antibiotika og færre urinvejsinfektioner

- Urologisk Akutsygeplejerske

- Ambulant Botoxbehandling

 

Vandposten Juni 2019

vandposten_forside_dec_2018

Vandposten, Dec 2019

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

-Ny varm kemokur

-Cystectomipatienters oplevelse i et accelreret operationsforløb

-Bevilling af kontinenshjælpemidler i praksis

Vandposten dec 2018

 

 

 

 

 

Vandposten Juni 2018

Vandposten, Juni 2018


I dette nummer kan du bl.a. læse om: 

- Mindre antibiotikaforbrug og færre urinvejsinfektioner på plejecentre.

- Scanning af urinblære.

- Landskursus 2018.

- EAUN i København 2018.

Vandposten juni 2018

 

 

 

Redaktionen

web_marianne-midttun1

Marianne Midttun
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Herlev Hospital
2730 Herlev
Telefon: 44883859
Mail: marianne.midttun@regionh.dk

web_jane-meinung1

Jane Meinung
Urologisk Sengeafdeling H122
Herlev Hospital
Telefon: 38682256
Mail: jane.meinung.nielsen@regionh.dk

web_karin_jansen1

Karin Jansen
BK Ultrasound
Mileparken 34
2730 Herlev
Telefon: 28931091
Mail: kjansen@bkultrasound.com

web_annette_hjuler1

Annette Hjuler
Center for vandladningsforstyrrelser
Universitetshospital Skejby, Skejby
8200 Århus
Telefon: 78452735
Mail: annehjul@rm.dk

img_3854_jannie_16

Jannie Wolfgang Eiskjær
Hjemmesygeplejen Øst
Petersborgvej67
9000 Aalborg
Tlf.: 99315671
Mail: jaei-aeh@aalborg.dk