Vandposten

Medlemsbladet redigeres af en redaktionsgruppe, som præsenteres nedenfor. Nye medlemmer er velkommen. Kontakt en fra redaktionen, hvis du har lyst til at skrive en artikel om urologisk sygepleje.

 

vandposten dec. 2020

 

Vandposten, december 2020

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

- Effekten af kondruitinsulfat i blæren

- En fortællong om vilkår for forskning i Urologisk Forskningsenhed under COVID19

- Vidensdeling mellem sygehus og almen praksis

Vandposten dec 2020

 

 

 

vandposten_juni_2020

 

Vandposten, juni 2020

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

- En hjemmesygeplejerskers hverdag under Covid19

- Opfølgning efter fødselsrelaterede bristninger efter fødslen

- Tegnefilm som patientinformation

 

Vandposten juni 2020

 

vandposten-dec-2019_fra_jens

 

Vandposten, dec 2019

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

- "Når man bliver gammel" - Ældre multisyge patienter i en kirurgisk afdeling

- Nefrostomikatetre

- Urinprøvetagning, skift af KAD og behandling i forbindelse med urinvejsinfektion

 

Vandposten dec 2019

 

 

Vandposten Juni 2019

Vandposten, Juni 2019


I dette nummer kan du bl.a. læse om: 

- Mindre antibiotika og færre urinvejsinfektioner

- Urologisk Akutsygeplejerske

- Ambulant Botoxbehandling

 

Vandposten Juni 2019

vandposten_forside_dec_2018

Vandposten, Dec 2019

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

-Ny varm kemokur

-Cystectomipatienters oplevelse i et accelreret operationsforløb

-Bevilling af kontinenshjælpemidler i praksis

Vandposten dec 2018

 

 

 

 

 

Vandposten Juni 2018

Vandposten, Juni 2018


I dette nummer kan du bl.a. læse om: 

- Mindre antibiotikaforbrug og færre urinvejsinfektioner på plejecentre.

- Scanning af urinblære.

- Landskursus 2018.

- EAUN i København 2018.

Vandposten juni 2018

 

 

 

Redaktionen

web_marianne-midttun1

Marianne Midttun
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Herlev Hospital
2730 Herlev
Telefon: 44883859
Mail: marianne.midttun@regionh.dk

web_jane-meinung1

Jane Meinung
Urologisk Sengeafdeling H122
Herlev Hospital
Telefon: 38682256
Mail: jane.meinung.nielsen@regionh.dk

web_karin_jansen1

Karin Jansen
BK Ultrasound
Mileparken 34
2730 Herlev
Telefon: 28931091
Mail: kjansen@bkultrasound.com

web_annette_hjuler1

Annette Hjuler
Center for vandladningsforstyrrelser
Universitetshospital Skejby, Skejby
8200 Århus
Telefon: 78452735
Mail: annehjul@rm.dk

img_3854_jannie_16

Jannie Wolfgang Eiskjær
Hjemmesygeplejen Øst
Petersborgvej67
9000 Aalborg
Tlf.: 99315671
Mail: jaei-aeh@aalborg.dk