Vidensbank om Nefrostomikateter, E-læring om pigtail nefrostomikateter og billeder om fiksering af kateter hos mænd og kvinder

Her kan du finde nyttig information relateret til den urologisk sygepleje. Den information som er lagt på denne side, er gennemset af FSUIS´s bestyrelse og følger danske retningslinjer, hvorved bestyrelsen kan stå inde for indholdet.

Disse billeder må frit benyttes i pjecer mm.

Fiksering af kateter

Billederne er udarbejdet af Aalborg Universiteteshospital Urologisk Afdeling .

Kvinde med transuretralt kateter og pose

Kvinde med transuretralt kateter og biventprop

Kvinde med topkateter og pose

Kvinde med topkateter med  biventprop

Mand med transuretralt kateter og pose

Mand med  transuretralt kateter og biventprop

På denne hjemmeside, viser Kathrine Melchiosen sygeplejen til en patient med et pigtail nefrostomikateter

http://nyrekateter.dk/

På denne hjemmeside kan du bla. holde din viden opdateret vha. et E-læringskursus udarbejdet af Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

https://aalborguh.rn.dk/forskning/forskningsomraader/specialer/urologi/pigtail-nefrostomikateter

 

På EAUN`s hjemmside findes film som kan bruges i informationen af patienterne

denne side kan du tilgå flere meget flotte animerede film, som forklarer den tekniske del af flere urologiske operationer. Se f.eks. en film om roborassisteret partiel nefrectomi

På EAUN´s hjemmeside finder du evidensbaserede guideline, som beskriver de urologiske sygepleje. Der findes eksempelvis en guideline omhandlende: Transrectal Ultrasound Guided Biopsy of the Prostate

Pixibog IC/PBS

Til urologisk interesserede sygeplejersker.

Vi har i ICforeningen/BPS udgivet et  informationshæfte i papirform om Smertefuldt blæresyndrom/Bladder Pain Syndrome Den er læst på 5 minutter og stilet til relevant sundhedspersonale. Du kan rekvirere den gratis hos lene.n.rasmussen@icforeningen.dk  Skriv din postadresse og det ønskede antal. Du kan se pjecen i dette link:  http://icforeningen.dk/wp-content/uploads/2022/02/IC-haefte-6.pdf

Du kan også bestille små gratis foldere hos mig (målrettet patienter) om sygdommen og foreningen. Sidstnævnte kan også downloades fra vores hjemmeside.

Venlig hilsen Lene Rasmussen, næstformand i ICforeningen,BPS

Uddannelse

Her finder du uddannelsesmuligheder indenfor det urologiske speciale samt udveksling via EAUN fellowship.

Inkontinensuddannelse i Danmark

Læs mere på :
København: https://www.kp.dk/videreuddannelser/inkontinens/

Aarhus:  http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/inkontinens

Uroterapeutuddannelse

Læs mere på utfnordic.org

Udvekslingsmulighed via EAUN

Læs mere på https://nurses.uroweb.org/nurses/education-2/

Faglige referencer

Her finder du henvisninger til relevante urologiske referencer.

Statens Serumsinstitut: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-urinvejsinfektion.pdf?la=da

Sundhedsstyrelsen:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/nkr-urininkontinens-hos-kvinder

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-rehabilitering-af-patienter-med-prostatakraeft