Hvad får du ud af et medlemskab?

Det faglige selskab for anæstesi- intensiv- og opvågningssygeplejersker har eksisteret i 60 år og har knap 2000 medlemmer. Vi kunne fejre FSAIOs 60 års jubilæum i marts 2019 i forbindelse med vores Forårslandskursus i København. Du skal være medlem af DSR for at blive medlem af FSAIO.

Formålet med FSAIO

 • At styrke fagligheden og fremme det tværgående samarbejde mellem specialerne. 
 • At fremme netværksdannelse med kolleger andre steder til gensidig inspiration. 
 • At skabe  nationale og internationale kontakter af relevans for specialerne. 
 • At bidrage til det specialerelevante tidsskrift "Dråbe-Nyt" og derved sikre nyhedsformidling til medlemmerne. 
 • At arrangere efteruddannelsestilbud af høj kvalitet.

Fordele

 • Du har mulighed for at deltage i landskurser, som arrangeres 2 gange årligt til fordelagtig pris.
 • Du er repræsenteret i relevante faglige råd og udvalg, så dit fag og dit speciale høres, blandt andet DSR og Dasys.
 • Du kan give høringssvar på kliniske retningslinjer.
 • Du kan søge økonomisk støtte til deltagelse i konferencer og faglige ophold i udlandet.
 • Du kan deltage i regionale arbejdsgrupper eller særlige interessegrupper på tværs af landet.
 • Du er repræsenteret i mange internationale sammenhænge og sammenslutninger.