Brug af værneudstyr og hudproblemer

Corona-tiden har udfordret vores hud til det yderste. Derfor vil vi, bestyrelsen i FSAIO, opfordre jer til at deltage i nedenstående undersøgelse.

Oprettet: 10.07.2020

Hudproblemer i ansigtet ved brug af værnemidler har gennem foråret hyppigt været omtalt i både danske og internationale medier uden konkrete tal på problemets omfang. På Dermatologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, ønsker de derfor at blive klogere på, hvilke oplevelser sygeplejersker har haft ved brug af ansigtsværnemidler. FSAIOs medlemmer er blevet udtaget som målgruppe, da vi har arbejdet i forreste række hos COVID19 patienter.

Alle medlemmer har fået tilsendt en mail med et link til spørgeskema og vi håber, at du kan finde 5-10 minutter til at besvare det og derved være med til at sætte fokus på forebyggelse af gener. 

Har du ikke modtaget en mail, har vi måske ikke din rigtige e-mailadresse. I så fald kan du skrive en mail til medlemsregistranten  majken_dam@yahoo.dk

Deadline for svar: 10. august 2020

Eventuelle spørgsmål om undersøgelsen bedes rettet til

Jette Skiveren
Klinisk sygeplejespecialist, can.scient.san., DN
Dermatologisk afd. og Videncenter for Sårheling, D42
Bispebjerg Hospital
jette.grothe.skiveren@regionh.dk