ICPAN

ICPAN repræsenterer sygeplejersker verden over som arbejder med perioperativ- og opvågningssygepleje. Læs BARNA medlem Harriets beretning som et eksempel på dette. Husk at du kan søge FSAIO om økonomisk støtte til udenlandske kongresser.

ICPAN er en international forening for præ- per- og postoperativ sygeplejersker (perianaesthesia nurses).

ICPAN blev stiftet i København i 2015 i forbindelse med den tredje verdenskongres. Der er på nuværende tidspunkt 10 medlemslande og foreningen vokser fortsat.

ICPAN består af en bestyrelse og udpegede repræsentanter til Global Advisory Council,

hvor Vicki Flygenring Gudmandsen repræsenterer danske opvågningssygeplejersker gennem FSAIO.

Du kan læse mere om ICPAN her:

 

flafICPAN's flag vejede smukt i det danske efterårsvejr 2015

ICPAN_by laws_final

Vicki Flygenring Gudmandsen er bestyrelsens repræsentant i ICPAN. Kontakt Vicki.Gudmandsen@fsaio.dk

hvis du vil vide mere, eller er interesseret i at deltage i ICPANs arbejde.