IFNA

International Federation of Nurse Anesthetists

IFNA blev dannet i 1989 og udvider til fortsat sit medlemstal således, at der i år 2017 var over 40, hovedsageligt europæiske, medlemslande.

IFNA's formål

  • At fremme det internationale samarbejde mellem anæstesisygeplejersker
  • At forbedre anæstesisygeplejerskers kompetence og uddannelsesstandard
  • At udbrede kendskabet til og anerkendelsen af anæstesisygeplejersker på verdensplan


IFNA har udarbejdet

  • Guidelines for education of nurse anesthetists
  • Standards of practice of nurse anesthetists
  • Code of ethics for nurse anesthetists

Verdenskongresser

En af IFNA`s store opgaver er, i samarbejde med et værtsland, at arrangere verdenskongresserne for anæstesisygeplejersker. Kongresserne afholdes hvert fjerde år. 

IFNA har et bredt samarbejde med en lang række relevante internationale organisationer som WHO og ICN. 

IFNA er anerkendt af ICN som international organ for anæstesisygeplejersker og IFNA er medlem af ICN.

IFNA har udarbejdet standarder for praksis i anæstesisygepleje - sidst revideret i 2016. I Schweiz har man arbejdet med valideringen af disse standarder og har nu fået dem implementeret i de nationale rammer for anæstesiuddannelsen.

Du kan læse mere om IFNA her

Du kan læse om IFNA CPD her 

FSAIO`s kontaktperson til IFNA er
The Danish Representative of  IFNA is:

Jytte Pedersen
email: Jytte.Pedersen@fsaio.dk