IFNA CPD

Hvad mener de om efteruddannelse og livslang læring i andre lande?

I Danmark er specialuddannede sygeplejersker ifølge cirkulærerne forpligtede til at medvirke til kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning. Dette kræver jo logisk set en løbende ajourføring af viden og færdigheder – specielt når man tager i betragtning, at vi står for den kliniske uddannelse af vores vordende kolleger. Der er imidlertid ingen instanser, som undersøger, om denne ajourføring finder sted.

Findes efteruddannelsestilbuddet og kommer alle af sted?

Det er selvfølgelig ikke kun i Danmark, man tænker over denne problematik. I IFNA – International Federation of Nurse Anesthetists - har man arbejdet med emnet de seneste år og udgivet ”Anbefalinger for kontinuerlig faglig udvikling” – oversat af Jakob Vedtofte og Dorte Söderberg.

Rammerne for dette arbejde kan læses her:

A model for continuing professional development 2013.pdf