Speciel Interesse Gruppe

Hvis man har et særligt interessefelt indenfor sit speciale er det muligt at oprette en arbejdsgruppe med støtte fra FSAIO. Læs her hvordan. Nederst på siden kan du finde et ansøgningsskema.

Kommissorium for oprettelse af SIG

FSAIO's definition af Speciel Interesse Gruppe

En landsdækkende gruppe, der er nedsat med det formål:

 • At styrke den faglige udvikling indenfor anæstesi, intensiv og opvågningssygepleje indenfor et specielt interesseområde.
 • At fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer.
 • At yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelses- og arbejdsmæssige opgaver.
 • At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved at afholde møder og kurser.
 • At opmuntre til og at bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende interessefelt.
 • At medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling.
 • At fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige sammenslutninger.

Retningslinier for oprettelse af gruppen

 • Medlemmer af FSAIO.
 • Antal i gruppen (4-8 personer).
 • Gruppen arbejder selstændigt under FSAIO's bestyrelse, men refererer til bestyrelsen.
 • Gruppen konstituerer sig selv med formand og sekretær og gruppen varetager selv de praktiske opgaver i forbindelse med arbejdet i gruppen.
 • Der kan fra FSAIO søges om økonomiske midler til oprettelse og driften af gruppen.
 • Gruppen skal arbejde ud fra formålsbeskrivelse for FSAIO.

FSAIO's krav til gruppen

 • Det er et krav fra FSAIO, at retningslinjerne for gruppen overholdes.
 • Formanden fra gruppen skal årligt fremsende en årsberetning med beskrivelse af aktiviteterne i gruppen samt en beskrivelse af, hvilke aktiviteter der ønskes igangsat på kort og lang sigt.

Kommissorium for SIG 2019

Ansøgning kan sendes til bestyrelsesmedlem Pernille Madsen, pernille.madsen@fsaio.dk