WFCCN

World Federation af Critical Care Nurses.

Læs mere om WFCCN, hent nyhedsbreve og meget mere.

For further information about WFCCN,: 

www.wfccn.org

wfccn

WFCCN har udarbejdet anbefalinger for bemanding på intensive afdelinger. De skriver blandt andet:

"The objective of the WFCCN review group was to review and update the existing Declaration of Buenos Aires. The aim of the revised Position Statement is consistent with the original Declaration:to provide international recommendations to inform and assist critical care nursing associations, health services, governments and other interested stakeholders in the development and provision of an appropriate critical care nursing workforce."

WFCCN workforce april 2019.pdf

 

Pressemeddelelser/Press releases 2018 pdf

 

Verdenssammenslutningen af intensivsygeplejersker(Critical care nurses) blev stiftet i 2001

  • 8 lande deltog i den stiftende generalforsamling: Australien, New Zealand, Storbritanien, Philiphinerne, Korea, Canada, Hong Kong og Danmark.
  • Organisationen tæller nu 41 medlemslande - fra alle dele af verden.
  • Tidskriftet "CONNECT" er officielt tidskrift for både WFCCN og EfCCNa. Du finder connect her. (Hvis du har problemer med at hente artikler, kan du kontakte Iben Tousgaard fra bestyrelsen) 
  • WFCCN holder årlige verdenskongresser. Se mere herom på deres hjemmeside og husk at du kan søge FSAIO om økonomisk støtte til kongresser i udlandet.

Der er pt. intet kontigent for FSAIO's medlemmer idet vi er medlem af EfCCNa.

FSAIO`s kontaktperson til WFCCN er
The Danish Representative of  WFCCN is:

Nina Lennert
mail: Nina.Lennert@fsaio.dk