Bestyrelsesmøde, aug. 2019

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde, d. 23.08.2019

1. Godkendelse af referat.

Godkendt

 

2. Medlemsstatus.

Ca. 35 medlemmer.

 

3. Status fra kassereren.

Regnskabet foreligger for det første halve år af 2019. Det ser fint ud.

 

4. Gensidig orientering

Spændende ETNA-konference i Tjekkiet. Marianne og Dorthe holdt oplæg.

Dorthe Nielsen blev medlem af bestyrelsen i ETNA og deltager i kommunikationsudvalget.

ETNA holder konference 25.- 27.06.2020.

ETNA tildelte Dorthe Nielsen en pris for arrangementet af ETNA-konferencen i Danmark i 2017.

 

5. Landskurset d. 7.-8. nov. 2019

a. De sidste detaljer vedr. oplægsholderne klares.

b. Pris for både medlemmer og ikke-medlemmer udregnes.

c. Programmet færdiggøres.

Bestyrelsen holder møde om aftenen d. 6. nov. inden landskurset hos Dorthe i Otterup.

 

6. Planlægning af generalforsamlingen.

Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse til 300 kr. årligt.

Marianne udarbejder Dagsorden og beretning og får overblik over, hvem der er på valg.

 

7. Konferencen m. DSR, DASYS og FS´erne afholdes d. 20. nov. i Odense. Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret. Marianne og Mathilde deltager.

 

8. Kreds Syddanmark holder halv temadag i foråret 2020, hvor vi har meldt os til at holde et oplæg, som vi planlægger ved næste bestyrelsesmøde.

 

9. Skriv om konsekvenser af egenbetaling for tolkning?

Der er nye politiske vinde, så vi håber, at tolkegebyret bliver afskaffet.

 

10. Deltagelse i internationale konferencer i 2019.

a. Deltog i ETNA-konferencen i Tjekkiet. Dorthe, Marianne giver kort referat på generalforsamlingen.

b. Deltagelse i Transcultural Nursing Society, TCNS-konferencen i Richmond i okt. Dorthe, Anne-Mette og Marianne deltager.

Dorthe tildeles et æresscolar i tværkulturel sygepleje på denne konference.

 

11. HUSK: Ansøgning om økonomisk tilskud til udenlandsk aktivitet til DSR, sikkert inden 1. marts 2020, inkl. årsrapport og regnskab over dette års aktiviteter. 

Dorthe og Marianne taler med Helle Johnsen.

 

12. Læringsspil, dato til møde? 

Vi inviterer de, der står for læringsspil med til næste bestyrelsesmøde.

 

13. Stof til hjemmesiden? 

Opleves lidt svær at bruge, sendt evaluering til DSR. Der opfordres til at komme med indlæg til hjemmesiden.

 

14. Planlægning af fremtidige møder, gerne for resten af året. 

6.11. 19 hos Dorthe Klintebjergvej 105, Otterup.

31.1.2020 kl. 9 i Kvæsthuset.

15.5.2020 i Kvæsthuset.

Grete Mygind, referent