Generalforsamling 2018 for Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

28. maj kl. 16.15-17.30 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Oprettet: 27.03.2018

 

Foreløbig dagsorden, forslag bedes sendes til Marianne.Oesterskov@regionh.dk senest d. 7. maj 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 og budget for 2018
 7. Valg til bestyrelse. På valg er: Mathilde Hermansen og Marianne Østerskov
  1. Valg af suppleanter. Nuværende er Marianne Dithmer.
 1. Indkomne forslag
 • a. Gratis medlemskab for pensionister (bestyrelsen).
 • b. Fortsat medlemskab af DaSys? (bestyrelsen).
 • c. Oprettelse af en redaktion til et elektronisk blad (bestyrelsen).
 • d. Genoprettelse af kursusgruppen (bestyrelsen). Den har bestået af Lotte Sehested, Marianne Dithmer, Dorthe Nielsen, Marianne Østerskov.
 1. Eventuelt
 • Der serveres pizza og et glas vin under generalforsamlingen, som ligger i forlængelse af vores temadag: Smertens forskellige ansigter.