Vidensbank

Vi har samlet faglig relevant viden til gavn og inspiration.

Undervisere

Tilbud om undervisning og undervisernes kontaktoplysninge

Dorthe Nielsen
Sygeplejerske, Ph.D, lektor
Indvandrermedicinsk K´linik,
Odense Universitet
Dorthe.Nielsen@rsyd.dk

Mathilde Hermansen
Sygeplejerske, MPH
Indvandrermedicinsk Klinik,
Odense Universitetshospital
Mathilde.Hermansen@rsyd.dk

Marianne Østerskov
Psykiatrisk sygeplejerske, supervisor, EMDR-terapeut
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
Psykiatrisk Center Ballerup
 Marianne.Oesterskov@regionh.dk 
Emner: Kulturmøder i psykiatrien, Psykisk sygdom hos etniske minoriteter, Interkulturel kommunikation, Posttraumatisk belastningsreaktion, Narrativ tilgang, Kulturel spørgeguide.

Sygeplejelærer
Grete Mygind
Sygeplejelærer, cand. comm.
Risagervej 8
2720 Vanløse
mygindgr@post12.tele.dk 
Emner: Interkulturel kommunikation

Anne-Dorthe Roland,
Ledende sundhedsplejerske, konsulent
Sønderengen 98
2860 Søborg
tlf. 39 66 32 23
e-mail: adroland@dk2net.dk 
Emner: Interkulturel kommunikation, Kulturmøder i sundhedsvæsenet , Børn i torturramte familier.