Landskonference 2022

Titlen for Landskonference 2022 er "Sygepleje og teknologi". Konferencen afholdes på Hotel Hvide Hus i Aalborg den 23. og 24. Marts 2022. Se mere i vedlagte flyer, som kan printes og ophænges. Har du et udviklings- eller forskningsprojekt, som andre kan få glæde af? Så send os et abstract. Se Call for abstract.

 

Sygepleje og Teknologi

Titlen for Landskonference 2022 er "Sygepleje og teknologi". Konferencen afholdes på Hotel Hvide Hus i Aalborg den 23. og 24. Marts 2022. Se det fulde program

Flyer Landskonference

Deltag i Landskonferencen og vær med til at diskutere  Hvad fremtidens sygepleje bliver, når teknologi bliver en større del af sundhedsvæsenet?  Om aktuelle teorier og rammer for sygepleje kan hjælpe sygeplejersker i mødet med ny teknologi? Techné er det græske begreb for håndværk. Traditionelt set har teknologi været opfattet som neutrale midler eller instrumenter, skabt mhp. menneskelige formål. I det lys er teknologien i sig selv uden betydning, da det er den menneskelige anvendelse af teknologi, som er er interessant. Men kan teknologi i sig selv blive styrende? Med tanke på kunstig intelligens, og digitale kommunikationsformer kan fremtidens teknologi i højere grad blive autonome selvregulerende kræfter, der kan influere på og styre andre eksistenser, samfundet og mennesket. Oplæg på konferencen giver bl.a. indblik i:  Borgerens monitorerer og rapportering af egen sundhed via app’s, ’devices’ og PRO‐løsninger.  Digitale løsninger i behandling og rehabilitering.  Grundlæggende sygeplejeopgaver erstattes af vaskerobotter, spiserobotter og sociale robotter.  Videokonsultationer – hvad kan det?  Modeller og  forståelsesrammer for sygepleje, som Familie centreret sygepleje og Fundamental of Care og Excellent sygepleje – hvad kan de bidrage med i lyset af et teknologisk sundhedsvæsen.  

Tilmelding til landskonferencen foregår via dette link

Man kan tilmelde sig ind til den 14. marts 2022 , og du kan afbestille uden problemer til og med 7. februar 2022.

Prisen for landskonferencen er

 • 2 dage = den 23. og 24. marts 2022 (Early Birdy pris ind til 1.2.22: 1795 kr. for medlemmer / 2495 kr. for ikke medlemmer) Efter 1.2.2022 stiger prisen 400 kr.
 • 1 dag = den 23. marts 2022 (Early Birdy pris ind til 1.2.22 1100 kr. for medlemmer / 1600 kr. for ikke medlemmer) Efter 1.2.2022 stiger prisen 200 kr.
 • 1 dag = den 24. marts 2022 (Early Birdy pris ind til 1.2.22:1100 kr. for medlemmer / 1600 kr. for ikke medlemmer). Efter 1.2.2022 stiger prisen 200 kr.
 • Deltagelse i middagen den 23.3.21 kl. 19 på Hotel Hvidehus Comwell er 200 kr.

Har man brug for overnatning kan man booke overnatning ved at ringe til 98138400 eller mail hotel.aalborg@comwell.com. Betaling for overnatning indgår ikke i deltagerprisen.

Her skal du opgive følgende oplysninger: Bookingkode: 5358385 og navn, adresse, e-mail samt telefonnummer

Her skal de opgive følgende oplysninger:

Bookingkode: 5358385 og navn, adresse, e-mail samt telefonnummer

OBS husk du kan afbestille uden problemer til og med 7. februar

For udstillere

”Hvis du har lyst til at deltage ved landskonferencen som udstiller, så er der rig mulighed for det. Vi vil elske at se dig på mødet og al tilgængelig information om udstillingen, tilmelding og priser, finder i lige her:”

https://www.conex.dk/arrangementer/fs32-2022/

Call for abstract

Har du et udviklings- eller forskningsprojekt, som andre kan få glæde af? Så send os et abstract med henblik på at præsentere dette på en Poster.
Arrangementsgruppen vil udvælge nogle posters til mundtligt fremlæggelse for konferencens deltagere. Se vejledning og skema nedenfor.
Skemaet sendes til Gitte Susanne Rasmussen
e-mail: gitte.susanne.rasmussen@auh.rm.dk senest den 01.02.2022. Vi glæder os til at høre fra dig!

Vejledning til abstract:

Et abstract er et kort, letforståeligt sammendrag af et udviklings- eller forskningsprojekt eller en opgave.

Abstractet bør indeholde 5 centrale spørgsmål:

 • Hvad handler arbejdet om i brede vendinger, dvs. hvilket spørgsmål er rejst?
 • Hvilket forsknings-/udviklingsspørgsmål er stillet?
 • Hvordan blev spørgsmålet søgt besvaret, dvs. teori og evt. empiri?
 • Hvilke fund var de vigtigste, som du/I nåede frem til?
 • Hvad betyder dette eller hvordan er dette relevant?

 

 • Abstractet skal indeholde højst 300 ord (minus forfattere og tilhørssted)
 • Abstractet skal skrives i dette skema (sæt link ind her).
 • Kan være på dansk eller engelsk

Hent skabelon her

Abstract der er over 300 ord og ikke er beskrevet i skemaet vil ikke blive optaget.