Landskonferencer og Temadage

Læs om vores kommende og tidligere landskonferencer og temadage.

Landskonferencer

Landskonference FS32 Teknologi og Sygepleje Early bird forlænget

Gå ikke glib af årets landskonference "Teknologi og Sygepleje". Early bird forlænget

Deltag i Landskonferencen for Sygeplejersker der ar bejder med Udvikling og Forskning Se det fulde program

Hvad bliver fremtidens sygepleje, når teknologi bliver en større del af sundhedsvæsenet?

Techné er det græske navn for håndværk. Traditionelt set har teknologi været opfattet som neutrale midler eller instrumenter, skabt mhp. menneskelige formål. I det lys er teknologien i sig selv uden betydning, da det er den menneskelige anvendelse af teknologi, som er er interessant. Men kan teknologi i sig selv blive styrende? Med tanke på kunstig intelligens, og digitale kommunikationsformer kan fremtidens teknologi i højere grad blive autonome selvregulerende kræfter, der kan influere på og styre andre eksistenser, samfundet og mennesket og sygeplejen.   

Tilmelding til landskonferencen foregår via dette link

Har man brug for overnatning kan man booke overnatning ved at ringe til 98138400 eller mail hotel.aalborg@comwell.com.

Her skal de opgive følgende oplysninger:

Bookingkode: 5358385 og navn, adresse, e-mail samt telefonnummer

OBS du kan afbestille uden problemer til og med 7. februar

Call for abstract

Har du et udviklings- eller forskningsprojekt, som andre kan få glæde af? Så send os et abstract med henblik på at præsentere dette på en Poster.
Arrangementsgruppen vil udvælge nogle posters til mundtligt fremlæggelse for konferencens deltagere. Se vejledning og skema. Hent skabelon her
Skemaet sendes til Gitte Susanne Rasmussen
e-mail: gitte.susanne.rasmussen@auh.rm.dk senest den 01.02.2022. Vi glæder os til at høre