Nye medlemmer til DASYS´råd

Der er ledige pladser i alle DASYS’ råd og derfor kan de faglige selskaber indstille kvalificerede sygeplejersker, som har kompetencer i forhold til Forskningsrådets-, Uddannelsesrådets- og Dokumentationsrådet virke.

Oprettet: 09.12.2020

Nu har du muligheden for at deltage i Dansk Sygepleje Selskab. Her mødes du med andre fagligt engagerede sygeplejersker, hvor i deler interesse og fællesskab. Det er en mulighed for at indgå i et aktivt netværk, hvor du kan gøre en forskel for sygeplejefaget. 

Uddannelsesrådet:

2 ledige pladser som ordinære rådsmedlemmer. Uddannelsesrådet har blandt andet til formål at skabe overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder inden for sygepleje.
Rådet består af 10 medlemmer. Det tilstræbes at rådet besidder kompetencer der dækker uddannelsesfeltet bredt, ligesom rådet ønsker bred national dækning. Derfor søger vi særligt efter et rådsmedlem fra uddannelsessektoren eller primærsektoren, og gerne fra Region Syd, men alle kandidater er velkomne.

Dokumentationsrådet:

2 ledige pladser som ordinære rådsmedlemmer. Rådet har til formål at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse af sygeplejedata til gavn for patienten, udvikling af faget og anvendelse i forskning.  Der søges særligt efter rådsmedlemmer der varetager ledelse samt rådsmedlemmer fra uddannelsessektoren eller primærsektoren, men alle kandidater er velkomne.

Forskningsrådet:

3 ledige pladser som ordinære rådsmedlemmer. Forskningsrådet arbejder for at skabe gode vilkår for forskning i sygepleje og at påvirke de nationale anbefalinger på området. Rådet rådgiver DASYS, DSR og samarbejdende organisationer og institutioner. Derfor søges særligt efter rådsmedlemmer fra landets forskningscentre, primærsektoren og gerne fra psykiatrien, geriatrien eller hospice. Desuden mangles kandidater fra Region Syddanmark og Region Nordjylland, men alle kandidater er meget velkomne.

 

Læs evt. mere om rådene på DASYS hjemmeside: http://www.dasys.dk/om-dasys.aspx

 

Ønsker du at ansøge om at deltage i rådsarbejdet, skal du udfylde det relevante ansøgningsskema og sende din ansøgning via det faglige selskabs formand: Annesjen@rm.dk senest d. 28/12 2020. 

Du kan kun ansøge, hvis du er medlem af og indstilles af et fagligt selskab.

ansoegningsskema_-_dasys_dokumentationsraad_januar_2021.docx

ansoegningsskema_-_dasys_forskningsraad_januar_2021.docx

ansoegningsskema_-_dasys_uddannelsesraad_januar_2021.docx

På baggrund af indstillingerne vil DASYS’ bestyrelse udvælge de nye repræsentanter i rådene.