Udpegning af deltagere til Arbejdsgruppe vedrørende Senfølger til Covid-19

Sundhedsstyrelsen indkalder nu en arbejdsgruppe, der får til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen om opdateringen af anbefalinger til organiseringen af indsatsen for patienter med langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19.

Oprettet: 04.01.2023

Har du erfaring med Covid-19 fra din praksis og/eller deltaget i forskning relateret til disse patienter?

Så har du måske lyst til at bidrage til en national arbejdsgruppe.  Sundhedsstyrelsen opfordrer til at udpege en sygeplejerske til arbejdsgruppe vedr. senfølger for COVID-19, som er videresendt til formidling i Fagligt Selskab. Se Kommissoriet for arbejdsgruppen.

Sundhedsstyrelsen ønsker en arbejdsgruppe, som skal vejlede i forhold til opdatering  af Anbefalinger for senfølger efter Covid-19

Der er indtil videre planlagt et møde i arbejdsgruppen torsdag 23. februar kl. 11.00-14.00.

DASYS koordinerer og indstiller repræsentationen til styrelsen. Vedhæftet er DASYS ansøgningsskema til repræsentationen, som bedes sendes tilbage på denne mail dasys@dasys.dk senest d. 25.1.