Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende revision af pakkeforløb for prostatakræft

Sundhedsstyrelsen anmoder om udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen for revision af Pakkeforløbet for prostatakræft - KORT FRIST

Oprettet: 20.10.2020

Baggrund
Pakkeforløb for kræft blev udarbejdet i 2007-2008. Den seneste gennemgående revision af pakkeforløbene fandt sted i forbindelse med Kræftplan III i 2011. Som led i ”Patienternes Kræftplan – Kræftplan IV”, som blev lanceret i 2016, har Sundhedsstyrelsen fået til opgave at opdatere og revidere udvalgte kræftpakkeforløb.
De overordnede rammer for revisionen1 er beskrevet i Udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, som er indgået mellem Regeringen, Danske Regioner og KL.

Arbejdsgruppens opgaver og ansvar
Arbejdsgruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen og forventes at komme med faglig rådgivning, mødeoplæg og skriftlige bidrag. Ved deltagelse får du tilsendt kommisorium for deltagelse. 

Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen på følgende dage i 2020 og 2021:

1. møde: fredag d. 13. november 2020 kl. 11:00 – 14:00

2. møde: torsdag d. 14. januar 2021 kl. 11:00 – 14:00

3. møde: torsdag d. 25. februar 2021 kl. 11:00 – 14:00

 

Ønsker du at deltage, skal du udfylde dette skema  ansoegningsskema_til_dasys_repraesentationer_2020.docx og sende det til formand Anne Sofie Lunde Jensen på annesjen@rm.dk senest d. 25/10