Legater

Som medlem af vores faglige selskab, har du mulighed for at søge økonomisk støtte.

Selskabets eget legat

Som medlem af Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning har du mulighed for, tre gange om året, at søge legater til kongresser og kurser i udlandet.

Formålet for ordningen:

At give medlemmer af Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning en mulighed for at komme til udlandet i forbindelse med kongres eller kurser i udlandet.

Betingelser for at komme i betragtning er:

 • At ansøgningen vedlægges en udførlig begrundelse for at deltage, kopi af kursus/kongresprogram 
 • At kongressen har relevans for udvikling af sygeplejen 
 • At arrangementet afholdes uden for Danmark 
 • At ansøger har været medlem af det faglige selskab i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet. 
 • At der er søgt om tjenestefri og økonomisk støtte hos egen arbejdsgiver inden der søges legat hos Fagligt Selskab. Kopi af svar fra arbejdsgiver skal vedlægges ansøgningen. 
 • At ansøgningen vedlægges en redegørelse for budget og hvilke andre steder, der er søgt økonomisk støtte. 
 • At Fagligt Selskab løbende informeres om hvilke midler, der er bevilget. 
 • At ansøger, maksimum en måned efter arrangementet, skriver et resume af arrangementets faglige højdepunkter og sender det som en fil til bestyrelsen.

Ansøgningsskema kan hentes her 

Fulde navn, privat adresse og telefonnumre, e-mail, medlemsnummer i DSR, stilling, arbejdssted og afdelingens art skal fremgå.
Ansøgningen skal sendes til: Gitte Susanne Rasmussen (gitte.susanne.rasmussen@auh.rm.dk) 
Ansøgningen behandles af en samlet bestyrelse.
Der gives max 5.000 kr. i støtte til et arrangement. 


Fristen for ansøgning er 3 gange årligt. Ansøgerne får direkte besked efter førstkommende bestyrelsesmøde.

 • Legatfrist 1. februar er for arrangementer i marts, april, maj og juni.
 • Legatfrist 1. juni er for arrangementer i juli , august, september, oktober og november.
 • Legatfrist 1. oktober er for arrangementer i december, januar, februar og marts

 

 

 

Andre fonde og legater

Nedenfor er forskellige links til andre fonde, hvor legater kan søges:

Novo Nordisk Fonden

Lundbeckfonden

Danmarks Lungeforening

Harboefonden

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

Dansk Selskab for Sårheling

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Søster Marie Dalgaards Fond

Trygfonden

Ensomme Gamles Værn

Helsefonden