Om vores selskab

Læs mere om vores faglige selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning.

Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med forskning og udvikling blev dannet i 2005. I dag er vi det selskab som, via DASYS, rekrutterer flest medlemmer til råd og udvalg på nationalt niveau. Siden 2005 har der været en jævn medlemsfremgang således, at der i 2022 er over 400 medlemmer.​​

Vores medlemsgruppes funktioner er meget forskellige, formodentligt da vi breder os over sygepleje i alle dens vinkler fra vugge til grav. Titlerne er fx Udviklingssygeplejersker, kliniske oversygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister, ledere, forskere, phd-studerende, kvalitetssygeplejersker med flere. Flere af disse titler dækker over medarbejdere, som der ofte er få af i en organisation, hvilket af den årsag kan betyde at man kan føle sig isoleret i sin funktion. Netop derfor kan et landsdækkende fagligt selskab med mulighed for inspiration, sparring og udveksling af ideer, viden og erfaring, være en stor styrke.