Fagområdegodkendelse for sygeplejersker i det Palliative Fagfelt

Efter et spændende inspirationsseminar, med 35 ledere fra det specialiaserede palliative fagfelt - har vi opbakning til at nedsætte et Nationalt Råd. Det Nationale Råd skal besiddes af 7-9 medlemmer, og krav til ansøgerne samt ansøgningsskema, kan findes herunder. Der kan ligeledes findes slides fra inspirationsdagen af Helle Mathiesen, samt kommisorium for Det Nationale Råd. Spørgsmål vedrørende ansøgning eller omkring det NAtionale Råd kan rettes til formand for FSP, Marianne Holm Andersen.