Landskursus

1. Nationale Palliative Kongres d. 3. og 4. oktober på Nyborg Strand er veloverstået. Vi ses til Landskursus i 2020

Årets Nationale Palliative Kongres blev afholdt d. 3. og 4. oktober med 360 deltagere.

Program for Røder og Ruter

Herunder slides fra plenum og parallelsessioner i det omfang vi har fået tilladelse til at offentliggøre dem.
Listen vil blive opdateret i takt med, at vi modtager slides fra oplægsholderne.

Plenum

Helle Timm: Historien om palliation i Danmark  Hent her

Mette Asbjørn Neergaard: Palliation i det moderne sundhedsvæsen - i et patientnært perspektiv  Hent her

Shaun O'Leary: Hospice Care - Possible Future's  Hent her 

Catherine Walsche: Where next for palliative care? A vision for palliative care research and development  Hent her

Parallelsessioner

3. Kristoffer Marså: Palliativ tilgang til patienter med KOL  Hent her

4. Morten Sodemann: Jeg vil helst ikke dø på et sprog, jeg ikke taler  Hent Del 1 her   Hent del 2 her

5. Lise Nottelmann og Birgitte Zellweger: Tidlig pallativ rehabilitering til mennesker, der lever med kræft  Hent her 

6. Rigmor Vinskei Lindahl: Men alle andre dager skal vi leve  Hent her

8. Henrik Rindom: Smertebehandling af misbrugere  Hent her 

9. Lone Gertz: Udfordringer i den fysioterapeutiske praksis i et ALS-forløb  Hent her  OBS ændring ift programmet

10. Per Isdal: Medfølelsens pris - når professionelle hjælpere har brug for hjælp  Hent her 

14. Immunterapi - virkninger, bivirkninger og betydning for patienten i det palliative forløb  Hent her

15. Ole Raakjær: Det fyldte mellemrum - hospitalspræstens rolle i et evidensbaseret og problemfikseret sundhedsvæsen  Del 1 Del 2 

16. Jens-Ulrik Rosholm: Medicinering til den palliative patient - at skære ind til benet  Hent her

18. Torstein Hole: Palliation til hjertesvigtspatienter  Hent her 
 

 

 

 

Generalforsamling d. 3.10 kl. 17-18.15
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2.  Valg af referent
3.  Godkendelse af dagsorden
4.  Valg af stemmetællere 
5.  Formandens beretning ved Lisa Nørgaard Laurtisen
6.  Fremlæggelse af regnskab ved Margit Bjergegaard
7.  Indkomne forslag
8.  Valg til bestyrelsen

  • På valg: Berit Johnsen, Brita Jørgensen, Lene Jørgensen og Lone Holst
  •  

9.  Evt.

 

Ønskes regnskab til gennemsyn inden Generalforsamlingen, kontakt venligst Margit Bjergegaard: mbjergegaard@gmail.com