Visioner

Visioner for Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker.

1.Være et samlende organ for sygeplejersker beskæftiget med og med interesse for sygeplejen i den palliative indsats

2. Have et højt informationsniveau til medlemmerne

3. Skabe et fagligt netværk og fremme det kollegiale sammenhold på såvel basis- som ekspertniveau

4. Synliggøre sygeplejen i den palliative indsats som et tværfagligt og tværgående speciale

5. Medvirke til at indsamle og udbrede evidensbaseret viden og erfaringer indenfor sygeplejen i den palliative indsats

6. Medvirke til at skabe ensartede palliative kompetencer/uddannelse på det basale og specialiserede niveau

7. Medvirke til udvikling og forskning inden for den palliative indsats

8. Fremme det mono- og tværfaglige samarbejde nationalt og internationalt

9. Være anerkendt som en væsentlig samarbejdspartner i den palliative indsats

10. Sikre os at FSP bliver inddraget i væsentlige beslutninger vedrørende den palliative indsats.

 

Bestyrelsen juni 2016.