Uddannelsesstøtte

Som medlem af Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskerne har du mulighed for at søge uddannelsesstøtte til kurser og konferencer. 

Medlemmer af Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker har mulighed for at søge økonomisk støtte til fremtidige temadage, kurser og kongresser i ind- og udland, hvor fokus er behandling, pleje og omsorg for den palliative patient og dennes pårørende. For at komme i betragtning til økonomisk støtte skal ansøgeren have været medlem af FSP i mindst 2 år.

Vejledning og ansøgningskriterier

Der er ansøgningsfrist en gang i kvartalet, nemlig d. 1.3, d. 1.6, d. 1.9 og d. 1.12.

Ansøgninger vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfrist og ansøgeren vil få besked herefter. 

OBS: Spørgsmål og ansøgning skal sendes til Margit Bjergegaard: mbjergegaard@gmail.com eller Mikael Skytte: msky@holb.dk