Vidensbank

Vi har samlet artikler, link og andet materiale til gavn og inspiration.

Nyttige pjecer

Patientforeningen Lungekræft.  Patientvejledning: Få mere livskvalitet med palliation  Ny pr. 1.5.2019

Godkendte retningslinjer

Kliniske Retningslinjer fra DMCG-Pal

EORTC

EORTC er et internationalt anerkendt og anvendt spørgeskema med 15 spørgsmål, som bruges til at identificere de problemstillinger, samt intensiteten af disse mhp at målrette den tværfalige intervention for den palliative indsats.

Palliativ Medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital er en af de afdelinger, som har arbejdet længe med spørgeskemaet, hvorfor vi henviser til deres hjemmeside mhp en nærmere beskrivelse af skemaet.

Læs mere her

 

DMCG-PAL

DMCG betyder Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe.

DMCG-PAL er en tværfaglig sammenslutning, der beskæftiges inden for et kræftområde i den palliative indsats. De initierer og understøtter kræftforskning i Danmark og bidrager til udviklingen af kræftområdet og kvaliteten af kræftbehandlingen.

DMCG-PAL's formål er at udvikle og indsamle viden og at omsætte såvel foreliggende som ny viden til resultater, der kan anvendes i klinisk praksis til gavn for patienter. DMCG-PAL udarbejder kliniske retningslinjer, og har desuden Dansk Palliativ Database (DPD), som arbejder med officiel statistik over patienter der er i kontakt med den specialiserede palliative indsats.

Læs mere på www.dmcgpal.dk/

 

DASYS

DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen. DASYS er oprettet på initiativ fra sygeplejersker.

DASYS er et paraplyselskab for de faglige selskaber, og er uafhængig af DSR.  Der eksisterer 4 råd under DSR, som løbende afholder temadage og konferencer. Bortset fra et par enkelte, er alle de faglige selskaber under DSR medlem af DASYS. Det er Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker naturligvis også.

Læs meget mere om de 4 råd og DASYS aktiviteter på dasys.dk.

FAQ

DASYS har udgivet en publikation om de oftest stillede spørgsmål vedrørende selskabets arbejde. Dem kan du læse ved at downlode PDF'en: FAQ om DASYS

 

REHPA

REHPA (Videnscenter for Rehabilitering og Palliation) - det tidligere PAVI (Palliativt Videnscenter) er et center, der har til formål at sikre udvikling og høj faglig kvalitet og spredning af viden på det palliative felt.

På REHPA´s hjemmeside kan du finde en stor samling af kliniske retningslinjer og overordnede retningslinjer fra såvel Danmark som fra udlandet. REHPA har en opdateret kalender, hvor møder og arrangementer  i Danmark og i udlandet bliver præsenteret.

Du kan på REHPA også finde en oversigt over samtlige hospice, palliative teams og enheder i Danmark.

Læs mere på REHPA´s hjemmeside.

 

EAPC

European Association for Palliative Care (EAPC) er en europæisk tværfaglig sammenslutning af organisationer og faglige selskaber, hvis formål er at højne den palliative indsats. 
EAPC´s formål er at udvikle og fremme den palliative indsats i Europa gennem information, uddannelse og forskning ved hjælp af multi-professionelt samarbejde på alle niveauer. 
Som medlem af FSP er du automatisk medlem af EAPC, men du skal selv aktivere dit personlige medlemsskab gennem EAPC´s hjemmeside www.eapcnet.eu.

Læs mere om EAPC på eapcnet.com.