Netværksgrupper og Inspirationsdeling

Vil du være med i en Netværksgruppe ? se kommissorium Inspirationsdeling: Har du en idé en spændende ny forandring i jeres afdeling, som du vil dele med os? Hvad arbejder du med i jeres afdeling? Hvilke tiltag har I gang i hos jer?

Kommisorium for Netværksgrupper : kommisorium_netvaerksgrupper_fs_35.docx

 

IBD netværksgruppen :

Forretningsorden for IBD netværksgruppen: forretningsordenudkastibdgruppe_1odt.pdf

Referat fra mødet d. 17.nov.2018 : referatibdgruppen17112018_1.pdf

Referat fra mødet 2. april 2019 : ibd-interessegruppe.odt

IBD netværksmøde d. 27.-28.april i Middelfart :ibdnetvaerksmoede_27-28042020.pdf

Referat fra mødet 02.10.2019   ibd_interessegruppe_referat_2_oktober_2019_final.docx

Referat fra mødet d. 03.02.2020 esbjerg_322020.docx

kompetancekort_jern.docx

kaere_ibd_kollegaer_-_word_3.docx

necco_guidlines_dansk_inkl_link_03092020.pdf

Inspirationsdeling: 

Tanken hermed er, at projekter/forskning/undersøgelser-  store som små - bliver givet videre til hinanden, således vi på tværs af sygehuse kan få bredt vores viden og gode ideer ud. Der bliver lavet masser af gode udviklingstilag rundt omkring på vores afdelinger, som desværre alt for sjældent bliver bredt ud på landsplan.

 

Via denne "Inspirationsdeling" kan vi hente viden og blive inspireret til at gå i gang med nye udviklingstiltag. Eller måske opdage, at det allerede er afprøvet andet steds.....

 

"Projekt - udtømning til indlagte patienter forud for koloskopi"-

" På Sydvestjysk Sygehus, Grindsted startede vi i 2016 et projekt med udtømning til indlagte patienter forud for koloskopi. Dette med inspiration fra et projekt omkring udtømning på Bispebjerg Hospital. 

Vi havde en stor udfordring med, at patienter indlagt til udtømning forud for koloskopi alt for ofte var insufficient udtømt på en standard udtømning. Dette resulterede i, at de enten skulle forblive indlagt til fortsat udtømning eller måtte have en ny tid efter inkomplet skopi.

Med skemaets hjælp er vi nu rigtigt godt på vej. Det er en stor hjælp for personalet i afdelingen, så de ved, hvornår der skal sættes ekstra ind og antallet at insufficiente/aflyste koloskopier er markant faldet. Projektet er fortsat i gang. 

Skemaet kan bruges som vejledning/inspiration.

grindsted_patientskema_bbps_skema.pptx

Har du spørgsmål eller ønsker uddybende information, er du meget velkommen til at tage kontakt på gadebirgitte@hotmail.com"