Arkiv

Her lægges materiale fra årsmøder og temadage.

Fagligt arrangement af og for medlemmer

2019

Regional temadag d. 20. marts 2019 på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om infektionshygiejne og miljøets betydning samt et kig i krystalkuglen - hvad skal vores faggruppe lave om 20 år?

regional_temadag_20_marts_2019_for_fsfh_medlemmer.pdf

maaling_af_bakterietallet_og_modtagelighed_for_pletter_samt_test_af_termometre_lkb.pdf

miljoepodninger_ms.pdf

clean_bed_projekt_resultater_riem.pdf

naar_patienten_flytter_ind_jho.pdf

2018

Regional temadag afholdt i Aarhus d. 19. marts 2018

klinisk_beslutningstagen_v_susanne_jastrup_d_19_marts_2018.pdf

--------

Nordisk Forening for Hygiejnesygeplejersker afholdt i september 2017 konference om
Risiko- og sårbarhedsanalyse, arkitektur og rengøring set i lyset af resistente mikrober i Trondheim.

Program fra dagen kan ses på http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/program.cfm

Materiale fra dagen kan hentes på http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/foredrag.cfm
Brugernavn: Nordisk Hygienekonferanse
Password: trondheim2018

2017

Temadage