Etablering af ny videreuddannelse i infektionshygiejne

Det Faglige Selskab For Hygiejnesygeplejersker har løbende været i kontakt med en repræsentant fra Nordisk Ministerråd og formanden for arbejdsgruppen for etablering af en ny videreuddannelse i infektionshygiejne. Den etableres fra foråret 2019.

Ny nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne

Nordisk Ministerråd har vedtaget, at Gøteborgs Universitet skal etablere en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne fra forår 2019.

Efter beslutning om at der skulle etableres en fælles nordisk uddannelse i infektionshygiejne, etablerede Nordisk Ministerråd en referencegruppe bestående af repræsentanter fra de nordiske nationale infektionshygiejniske enheder ledet af det norske Folkehelseinstitut.

Nordisk Ministerråd er i gang med forhandlinger med Gøteborgs Universitet. Kompetenceudvikling indenfor infektionshygiejne er et centralt tiltag for forebyggelse af infektioner og antibiotikaresistens.

Fra det Faglige Selskab For Hygiejnesygeplejersker side har vi løbende været i kontakt med repræsentant fra Nordisk Ministerråd og formand for arbejdsgruppen for etablering af en ny videreuddannelse i infektionshygiejne, da vi til stadighed arbejder for, at der skal være et tilbud om videreuddannelse i infektionshygiejne.

 

Nyheden er publiceret på det norske Folkehelseinstituts hjemmeside. For yderligere læs:

https://www.fhi.no/nyheter/2018/ny-nordisk-utdanning-innen-smittevern/