Medlemskab

Du kan melde dig ind eller ud af vores faglige selskab ved at bekræfte dine oplysninger i formularen herunder. Pris for medlemskab er: 400 kr. om året.

Følgende fra vedtægterne skal opfyldes:

§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som ordinære medlemmer kan udelukkende optages sygeplejersker, der er enten aktivt eller passivt medlem af Dansk Sygeplejeråd og derudover opfylder mindst ét af følgende krav:  
a. Sygeplejersker med dansk autorisation og ansat med titlen hygiejnesygeplejerske inden for det danske sundhedsvæsen.  
b. Sygeplejersker ansat i hygiejnesygeplejerskestilling på Færøerne eller i Grønland.
c. Sygeplejersker, der er videreuddannet i infektionshygiejne, fx masteruddannelse, diplomuddannelse eller specialuddannelse.  
d. Sygeplejersker på videreuddannelse i infektionshygiejne kan optages som medlemmer af FSFH.
Såfremt videreuddannelsen ikke gennemføres, bortfalder medlemskabet.

§ 4 Ind- og udmeldelse
Stk. 1 Indmeldelse i selskabet sker ved skriftlig henvendelse til FSFH via DSR's hjemmeside. 
Stk. 2 Udmeldelse af selskabet sker via hjemmesiden.

Formularen er kun synlig, hvis du er logget ind.