Nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne

Videreuddannelse i infektionshygiejne er etableret på Gøteborg Universitet fra september 2019.

Nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne

Nordisk Ministerråd har vedtaget, at Gøteborg Universitet skal etablere en nordisk uddannelse i infektionshygiejne i 2019.

Uddannelsen er placeret som en masteruddannelse ved Gøteborg Universitet. 

Uddannelsen består af 4 kurser:

Termin 1: Smittspridning och antibiotikaresistens

Termin 2: Infektionsepidemiologi och vaccinologi

Termin 3: Smittskydd och vårdhygien

Termin 4: Examensarbete

Der er åbent for ansøgning til næste hold af videreuddannelsen i infektionshygiejne ved Gøteborg Universitet "Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien".
Ansøgningsfrist er jvf. universitetets hjemmeside d. 15. april 2021

Link til uddannelsens hjemmeside: https://www.gu.se/biomedicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildning/nordisk-...
(der er indimellem driftsforstyrrelser på Studenterportalen, hvorfor de opfordrer til, at man forsøger igen, hvis linket ikke virker, 24. januar 2021)

Vær opmærksom på at man kan søge 1) om optag på enkelte kurser eller 2) om optag på hele programmet (= alle fire kurser).