Ny nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne i 2019

Det Faglige Selskab For Hygiejnesygeplejersker har løbende været i kontakt med en repræsentant fra Nordisk Ministerråd og formanden for arbejdsgruppen for etablering af en ny videreuddannelse i infektionshygiejne. Uddannelsen er etableret på Gøteborg Universitet fra september 2019.

Nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne

Nordisk Ministerråd har vedtaget, at Gøteborg Universitet skal etablere en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne i 2019.

Uddannelsen er placeret som en masteruddannelse ved Gøteborg Universitet. 

Der åben for ansøgning til næste hold af videreuddannelsen i infektionshygiejne ved Gøteborg Universitet "Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien".
Ansøgningsfrist er jvf. universitetets hjemmeside d. 15. februar 2020.

Link til uddannelsens hjemmeside: https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd

Link til hjemmeside hvor ansøgningsskema forefindes i højre spalte: https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd/Kurs+1-3+eller+Kurs+1-4

Vær opmærksom på at man kan søge 1) om optag på enkelte kurser eller 2) om optag på hele programmet (= alle fire kurser).