Ny nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne i 2019

Det Faglige Selskab For Hygiejnesygeplejersker har løbende været i kontakt med en repræsentant fra Nordisk Ministerråd og formanden for arbejdsgruppen for etablering af en ny videreuddannelse i infektionshygiejne. Uddannelsen etableres på Gøteborg Universitet fra september 2019 med ansøgningsfrist d. 15. januar 2019.

Ny nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne

Nordisk Ministerråd har vedtaget, at Gøteborg Universitet skal etablere en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne i 2019.

Kompetenceudvikling indenfor infektionshygiejne er et centralt tiltag for forebyggelse af infektioner og antibiotikaresistens.

Uddannelsen bliver placeret som en masteruddannelse ved Gøteborg Universitet. Uddannelsen er under planlægning. Der er planlagt 4 ugers ophold det første kurs/semester i efteråret 2019. Hvert ophold går fra mandag til fredag.

For yderligere læs:

https://www.fhi.no/meldinger/ny-nordisk-utdanning-i-smittevern-med-oppst...

Om indhold og rammer på svensk eller engelsk:

nordisk_magisterutbildning_i_smittskydd_och_vaardhygien_november_2018.pdf

prevention_and_control_of_communicable_diseases_and_hospital-acquired_infections_november_2018.pdf