Nordisk videreuddannelse i infektionshygiejne i Gøteborg

Der åben for ansøgning til næste hold af videreuddannelsen i infektionshygiejne ved Gøteborg Universitet "Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien". Ansøgningsfrist er jvf. universitetets hjemmeside d. 15. februar 2020.

Oprettet: 27.11.2019

Der åben for ansøgning til næste hold af videreuddannelsen i infektionshygiejne ved Gøteborg Universitet "Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien".
Ansøgningsfrist er jvf. universitetets hjemmeside d. 15. februar 2020.

Link til uddannelsens hjemmeside: https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd

Link til hjemmeside, hvor ansøgningsskema forefindes i højre spalte: https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd/Kurs+1-3+eller+Kurs+1-4

Vær opmærksom på, at man kan søge 1) om optag på enkelte kurser eller 2) om optag på hele programmet = alle fire kurser.