Temadag for alle med interesse for infektionshygiejne afholdes d. 1. september 2021

Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker, FSFH, afholder sædvanligvis temadage årligt i foråret, og de er for alle med interesse i infektionshygiejne. I år er temadagen flyttet til d. 1. september.

Oprettet: 04.02.2021

På grund af  situationen med Coronavirus er FSFHs temadag d. 19. maj 2021 aflyst.
I stedet stiler bestyrelsen mod at afholde temadag d. 1. september 2021 på Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter. Sæt derfor kryds i kalenderen. Nærmere om program og tilmelding følger.