Temadage

FSFH afholder temadage årligt i foråret, og de er for alle med interesse i infektionshygiejne. Der er temadag d. 8. maj 2019 på Hotel Nyborg Strand: "Infektionshygiejne mellem to stole".

Temadagen er for alle med interesse for infektionshygiejne, og formålet med dagen er at få opdateret viden om infektionshygiejne og forebyggelse.

Se mere om program og tilmelding på fsfh_temadag_8052019_nyborg_strand.docx

Tilmeldingsfrist d. 25. april 2019.

Præsentationerne fra dagen vil efterfølgende blive lagt i arkivet.

-------------------------

Kommende temadage arrangeret af FSFH:

  •   6. maj 2020
  • 19. maj 2021
  • 31. maj 2022
  • 16. maj 2023
  •   4. juni 2024

-------------------------

Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark den 4. juni 2019.

CEI afholder en tværfaglig temadag på Statens Serum Institut tirsdag den 4. juni kl. 9.00-15.30

Temadagen omhandler udbrud af MRSA på neonatalafdelinger i Danmark. Formålet er at afdække og belyse MRSA problematikker på neonatalafdelinger. Dagen er planlagt i samarbejde med repræsentanter fra det neonatale område, hygiejnesygeplejersker og personale fra CEI.

Målgruppen er: neonatalsygeplejersker, hygiejnesygeplejersker, infektionshygiejniske enheder, sundhedsplejersker, praktiserende læger, konsultations sygeplejersker, børnelæger, jordemødre og alle med interesse for dette område.

Det er lagt op til en meget spændende og inspirerende dag, så sæt kryds i kalenderen.

Program samt tilmelding udsendes i april.