Temadage

FSFH afholder temadage årligt i foråret, og de er for alle med interesse i infektionshygiejne. Grundet situationen med Coronavirus aflyses FSFHs temadag d. 6. maj 2020 på Nyborg Strand. Indbetalt deltagergebyr tilbagebetales jf. Nyborg Strands annulleringsbetingelser. Næste temadag finder sted d. 19. maj 2021. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Grundet situationen med Coronavirus aflyses FSFHs temadag d. 6. maj 2020 på Nyborg Strand.
Indbetalt deltagergebyr tilbagebetales jf. Nyborg Strands annulleringsbetingelser.
Næste temadag finder sted d. 19. maj 2021. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.


Kommende temadage arrangeret af FSFH:

  • 19. maj 2021
  • 31. maj 2022
  • 16. maj 2023
  •   4. juni 2024


Regional temadag torsdag d. 12. marts 2020 på Regionshospitalet Horsens:

Tema: Miljø og Infektionshygiejne

Arbejdsgruppen er hygiejnesygeplejerskerne på

Regionshospitalet Horsens (Catrin Reese)

Hospitalsenhed Midt (Karen Dyhr Pedersen og Karina Lausten)

Hospitalsenheden Vest (Irdi Dalsgaard, Hanne Hvingelby og Anette Jensen)

Social og Psykiatri (Sisse Poulsen).