Temadage

Temadage afholdes årligt i foråret og er for alle med interesse i infektionshygiejne. Temadagen i 2018 blev afholdt d. 23. maj på Hotel Nyborg Strand.

Temadagen er for alle med interesse for infektionshygiejne, og formålet med dagen er at få opdateret viden om infektionshygiejne og forebyggelse.

Program kan hentes på fsfh_temadag_2018_program.pdf

Præsentationerne fra dagen ligger i arkivet.

-------------------------------------

Kommende temadage:

8. maj 2019

6. maj 2020

--------------------------------------

Den 28. februar 2018 blev - i samarbejde med DSKM - afholdt en konference om "Den mikrobiologiske trussel".

Program og tilmelding kan hentes program_til_temadag_om_den_mikrobiologiske_trussel_2018_til_dskm.pdf

________________________

Nordisk Forening for Hygiejnesygeplejersker afholdt i september 2017 konference om
Risiko- og sårbarhedsanalyse, arkitektur og rengøring set i lyset af resistente mikrober i Trondheim.

Program fra dagen kan ses på http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/program.cfm

Materiale fra dagen kan hentes på http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/foredrag.cfm
Brugernavn: Nordisk Hygienekonferanse
Password: trondheim2018