Temadage

FSFH afholder temadage årligt i foråret, og de er for alle med interesse i infektionshygiejne. Der var temadag d. 8. maj 2019 på Hotel Nyborg Strand: "Infektionshygiejne mellem to stole". Næste temadag for alle er d. 6. maj 2020.

Temadagen er for alle med interesse for infektionshygiejne, og formålet med dagen er at få opdateret viden om infektionshygiejne og forebyggelse.

Se mere om program og tilmelding på fsfh_temadag_8052019_nyborg_strand.docx

Præsentationerne fra dagen er lagt i arkivet.


Kommende temadage arrangeret af FSFH:

  •   6. maj 2020
  • 19. maj 2021
  • 31. maj 2022
  • 16. maj 2023
  •   4. juni 2024

Regional temadag torsdag d. 12. marts 2020 på Regionshospitalet Horsens:

Tema: Miljø og Infektionshygiejne

Arbejdsgruppen er hygiejnesygeplejerskerne på

Regionshospitalet Horsens (Catrin Reese)

Hospitalsenhed Midt (Karen Dyhr Pedersen og Karina Lausten)

Hospitalsenheden Vest (Irdi Dalsgaard, Hanne Hvingelby og Anette Jensen)

Social og Psykiatri (Sisse Poulsen).