Konferencer

Oversigt over forskellige konferencer som DAENA anbefaler eller deltager i

DEMC 8

I oktober 2018 er DEANA igen medarrangør af 8th Danish Emergency Medicine Conference og er et samarbejde mellem:

Sundhedsstyrelsens akutkonference

Kære alle,

Vi skriver til jer, for at gøre jer opmærksomme på Sundhedsstyrelsens akutkonference, der kunne være interessant for jer. Konferencen bliver afholdt mandag d. 3. december i DGI-byens konferencecenter i København.

På konferencen bliver Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade lanceret. Anbefalingerne omhandler den akutte sundhedsindsats på tværs af det samlede sundhedsvæsen, både ift. den almen medicinske indsats i vagttid, akutindsats til mennesker med psykisk lidelse, akutmodtagelse, det præhospitale område og samarbejdet med kommunerne og de kommunale akuttilbud.

Dagen vil være fyldt med både nationale og internationale oplæg fra dem, der til daglig arbejder med området, herunder blandt andet læger, sygeplejersker og forskere. De vil hver især give deres bidrag til, hvad der er særligt ved den akutte sundhedsindsats, og hvilke udfordringer der møder praktikerne til hverdag.

Der vil blive åbnet for tilmelding til konferencen medio september, og link vil bl.a. sendes ud via. Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev.

Vi håber selvfølgelig på at se jer d. 3. december 2018.

Ved spørgsmål kontaktes Nina Eskildsen nije@sst.dk 

Med venlig hilsen

Enheden for PLANLÆGNING

Sundhedsstyrelsen

Primærsektor konference 2018 i Kolding

Keynote fra hollandske Buurtzorg

Sygeplejerske, pioner og ledelsesguru

Det er en eftertragtet international foredragsholder, der kommer til Primærsektorkonferencen i Kolding.

Den hollandske sygeplejerske Jos de Blok står bag organisationen Buurtzorg (det hollandske ord betyder ”community care”), der har revolutioneret hjemmeplejen i Holland.

Buurtzorg har opnået international opmærksomhed for at levere pleje med høj kvalitet og lave omkostninger. Samtidig er tilfredsheden høj både blandt personalet og de borgere, der modtager Buurtzorgs ydelser.

Læs mere her

Traumekonference

Hvert anden år arrangere de fire level 1 traumecentre i Danmark en konference omkring traumemodtagelse

http://traumekonference.dk/

 

3. BørneTraumeSymposium

Fredag d. 19. januar 2018 afholdes på Rigshospitalet det 3. BørneTraumeSymposium - LÆS MERE HER: 3. BørneTraumeSymposium

Traume er den hyppigste årsag til død blandt børn over 1 år. De livstruende traumer er heldigvis relativt sjældne i Danmark. Dette er samtidig årsagen til, at det er vanskeligt af opnå større rutine i håndteringen af alvorlige børnetraumer.

Øget kompetence må derfor opnås ved at "tænke & træne børnetraumemodtagelse" før situationen opstår. Det er en forberedelse der skal foregå både på individ og organisationsniveau!

 

Simulation User Network (Norge)

Vi har fået følgende invitation fra Norge

Velkommen til Simulation User Network (SUN) 2017
I samarbeid med Enhet for helsefaglig simulering NTNU, Campus Trondheim og Senter for simulering og pasientsikkerhet NTNU, Campus Gjøvik ønsker vi å invitere deg SUN 2017. 

Når: 24 - 25. oktober 2017 - Øya Helsehus, Enhet for helsefaglig simulering NTNU, Campus Trondheim
Det er gratis å delta på konferansen og lunch vil bli servert. Klikk her for mer informasjon, program og mulighet til å melde deg på. 

 

DESIGN-EM

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til den 4. DESIGN-EM konference tirsdag den 20. marts 2018 på Skejby Sygehus.

Temaet for konferencen er: Patientsikkerhed og akutafdelingernes organisering: hvad er sammenhængen?

Det detaljerede program vil følge tidligt i det nye år.

Der henvises til vores hjemmeside http://mgmt.au.dk/research/organisation-strategy-and-accounting/icoa/research/design-em/design-em-2018/ for yderligere information. Programmet og tilmelding vil blive tilgængeligt her.

 

Copenhagen Critical Care Symposium

Begrebet Critical Care dækker over det multidisciplinære samarbejde omkring akut kritiske syge og tilskadekomne patienter.

Copenhagen Critical Care Symposium er det første tværfaglige møde mellem præhospitale akutlæger, kirurger, anæstesiologer, intensivister og medicinere fra hele landet.

Vi byder indenfor til et éndagssymposium på Rigshospitalet med et alsidigt og afvekslende akademisk program. Med skarpe oplæg, diskussioner og demonstrationer vil vi skabe rammerne for uddannelse og kompetenceudvikling, effektiv videndeling og faglig inspiration. Vi vil sætte fokus på de nyeste teknikker og teknologier, og nationale eksperter og frontlinjeklinikere vil opdatere din viden på centrale områder indenfor Critical Care.

Sæt kryds i kalenderen den 13. april 2018.

Download brochure her CPHCC Flyer

 

Emergency Nursing Conference 2018

http://emergencynursingconference.com/

 

Skandinavisk Akuttmedicin 2018

Hovedtema for konferansen er «Sammen redder vi liv» og er et samarbeid med Helsedirektoratet og prosjektet med samme navn. Vi vil derfor blant annet ha fokus på hjerneslag, hjertestans og livreddende førstehjelp.

Se mere på http://akuttmedisin2018.org/

 

Tidligere arrangementer

Læs om tidligere arrangementer

Fagdag 2017

DAENA har holdt fagdag i starten af året - læs mere her Fagdagen 2017

 

DAENAs akutkonference 2016

Forløberen for fagdagen blev afholdt i 2016 - læs mere her Program 2016 akutkonference

 

Den store neurotraumekonference

13. november - 15. november

Dette er første gang, der afholdes et sådan tværfaglig og interaktiv konference. Håbet er, at dette vil være et forum hvor nordiske kollegaer mødes og sammen være udvikler en bedre håndtering af sådanne skader i norden.

Se Scandinavian Neurotrauma Committees hjemmesider for mere information om komitéens virke og konferencens program og indhold:
http://www.neurotrauma.nu/.