Nyhedsbrev

Vi har i dag sendt følgende nyhedsbrev og flyer til vore medlemmer

Oprettet: 20.12.2017
Bestyrelsen

Kære medlem!

Julen og nytåret nærmer sig med hastige skridt. Vi vil rigtigt gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Vi ved at rigtigt mange af Jer skal arbejde og naturligvis en ekstra stor hilsen og tanker til Jer – og TAK!! I er med til at holde Danmark i live!

Et rigtigt stort velkommen til nye medlemmer…!

Vi vil naturligvis også rigtigt gerne fortælle Jer lidt om hvad der foregår i Fagligt Selskab for Akutsygepleje for tiden!

Vi har netop været til stormøde i København omkring DEMC8 (8th Danish Emergency Medicin Conference) som afholdes i Aarhus i perioden 25. – 26. oktober 2018. Vi håber at rigtigt mange af Jer har mulighed for at deltage – og kan se at der allerede er begyndt at komme tilmeldinger! Tilmelding foregår på www.demc.dk Der er også mulighed for at deltage i de faglige prækurser. Tilmelding via www.demc.dk

I forlængelse heraf har Faglig Selskab for Akutsygepleje sammen med vores lægefaglige pendant – Dansk selskab for akutmedicin – fået tildelt den europæiske kongres for akutmedicin – EUSEM – i 2020 (http://eusem.org). Et stort cadeau til vores arbejde med DEMC. Vi glæder os meget til arbejdet som allerede påbegyndes næste år!

En kæmpe arbejdsopgave er vores arbejde med at få oprettet en sygeplejefaglig specialuddannelse. For tiden arbejder vi på at udforme et argumentationspapir til alle relevante instanser med henblik på at få vores argumenter frem i lyset! Et arbejde der hele tiden pågår!

 

Husk at sætte kryds og sikre du har fri til deltagelse den 12. april 2018. Her afholder Fagligt Selskab for Akutsygepleje vores årlige fagdag og generalforsamling. En dag vi meget håber DU har lyst til at støtte. – tilmelding foregår via følgende link: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=45478

Det foreløbig program byder bl.a. på

  • Opdatering af traumeviden (ATLS / ATCN)
  • Arbejdsmiljøet på en akutafdeling
  • Spot en meningit
  • Konflikthåndtering

Prisen for dette fantastiske arrangement er 200 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer.

Endvidere er der generalforsamling. Fire af bestyrelsens medlemmer er på valg: Annette Jakobsen, Lis Just Madsen, Dorte Albertsen og Jette Irene Præstegaard – alle ønsker genvalg. Suppleant Steven Krogh-Larsen også på valg og her ønskes ligeledes genvalg.

Sidste vigtige element Vi har i samarbejde med Dasem lavet Dansk Tidsskrift for Akutmedicin (https://tidsskrift.dk/akut/), hvor vi har 2 deltagere i redaktionsgruppen og 1 i den faglige følgegruppe. Vi ser meget frem til første udgivelse medio januar 2018. Det er gratis at læse tidsskriftet.  

 

KONKURRENCE

Vi starter pr. dags dato en konkurrence. Den afdeling der kan skaffe flest nye medlemmer får 1 stk. billet til DEMC8 i Aarhus (excl. Overnatning)

 

Hvis der kommer under 10 nye medlemmer, tillader DAENA sig hermed ikke at udlodde præmien

 

HUSK ALTID AT FØLGE OS PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM OG VORES HJEMMESIDE

 

 

DOWNLOAD VORES FLYER HER daena flyer 2018