Nyhedsbrev 2017

Vi har tidligere i år sendt følgende nyhedsbrev ud til vores medlemmer

Oprettet: 21.06.2017
Steven Krogh-Larsen

Kære Medlemmer af Daena

Hermed en nyhedsmail om vores aktiviteter i Daena samt en beskrivelse af Daena og hvad du får ud af dit medlemskab af Daena

 

Daena – hvad er det for et fagligt selskab

Daena er et fagligt selskab, som arbejder for at udvikle fagidentiteten for akutsygeplejersker og fremme det gode patientforløb for akutte patienter fra henvendelse til afslutning. Daena arbejder for at akutsygeplejersker indgår i tværfagligt, tværregionalt og tværsektorielt samarbejde, nationalt og internationalt.

I Daena har vi fokus på akutsygeplejen og udviklingen samt forskningen indenfor akutområdet, og som medlem har du mulighed for at præge udviklingen og forskningen ved at deltage i vores medlemsarrangementer.

Vi tilrettelægger medlemsarrangementer/faglige temadage f.eks. i forbindelse med generalforsamling samt er medarrangør af DEMC (Danish Emergency Medicine Conference) og er aktive i forhold til pressen/fagpressen i relation til akutområdet og akutsygepleje, hvor også din mening i forhold til akutsygeplejen og dine behov for vidensdeling kan være med til at præge vores aktiviteter.

Vi bidrager med at sætte akutsygepleje på dagsordenen, udarbejder bud på beskrivelse af akutsygeplejerskens kompetenceprofil og indgår som høringspartner samt bidrager med politiske og fagpolitiske inputs fx i dagspressen og fagblade, så vi er afhængig af medlemmernes input.

I Daena prioriteres der deltagelse i den uddannelsespolitiske diskussion og udvikling, hvor fokus er akutsygeplejen – vi er et selskab, der ønsker at fremme og arbejder for akutsygeplejerskernes udvikling.

 

Daena´s formål

Stk. 1: Selskabet har til formål at arbejde for at udvikle og synliggøre akutsygepleje, patientsikkerhed og kvalitet til den akut syge og/eller tilskadekomne patient i Danmark.

Stk. 2: Selskabet arbejder på at definere og derved indføre akutsygepleje som et formelt/selvstændigt fagområde indenfor den etablerede sygepleje.

Stk. 3: Selskabet virker til fremme for udvikling, undervisning, national uddannelse og forskning inden for akutsygepleje.

Stk. 4: Selskabet virker til fremme for nationalt og internationalt samarbejde.

 

Visionen for Daena

Daena arbejder for fremme af det gode patientforløb for akutte patienter fra henvendelse til afslutning

Daena arbejder for at udvikle fagidentiteten for akutsygeplejersker og til fremme for det kollegiale sammenhold

Daena arbejder for at akutsygeplejen positivt påvirker udviklingen og forskningen inden for akutområdet

Daena arbejder for at akutsygeplejersker tilbydes en ensartet national uddannelse af høj kvalitet

Daena arbejder for at samle alle sygeplejersker, der arbejder med det akutte patientforløb på tværs af sektorer og faggrupper med henblik på optimering af det gode patientforløb

Daena arbejder for at akutsygeplejersker indgår i tværfagligt, tværregionalt og tværsektorielt samarbejde, nationalt og internationalt

 

Hvad får du ud af et medlemskab?

Det faglige selskab for akutsygepleje har eksisteret siden 2010 og har ca. 200 medlemmer. For at blive medlem af det faglige selskab skal du være medlem af Dansk Sygeplejeråd.  Medlemskab af din faglige sammenslutning koster kun 250 kr. årligt

                                                              

Billeder fra temadag og generalforsamling d. 2. feb 2017

Fordele

  • Du er med til at præge det akutmedicinske område i Danmark
  • Du er med til at bidrage med politiske og fagpolitiske inputs
  • Du har mulighed for at deltage i temadage/fagdage til favorable medlemspris, som arrangeres 1-2 gange årligt.
  • Du har mulighed for at deltage i akutmedicinsk konference DEMC (Danish Emergency Medicine Conference) til favorable medlemspris, som arrangeres hvert 2. år
  • Du er i af kraft af Daena repræsenteret i relevante politiske faglige råd og udvalg, så dit fag høres.
  • Du kan deltage i arbejdsgrupper eller særlige interessegrupper på tværs af landet, hvor Daena er repræsenteret
  • Du har som medlem af Daena, også medlemskab af DASYS – se følgende link www.dasys.dk

 

Aktiviteter i Daena

Temadag og generalforsamling

D. 2. Feb afholdte vi en spændende temadag i Aarhus. Der var mange forskellige faglige relevante indlæg, som alle satte akutsygeplejen i perspektiv. Der var 5 spændende workshops, hvor man enten kunne teste eller få ny viden.

Samme dag afholdte vi generalforsamling – med valg til bestyrelsen. Tak til alle jer som kom!

 

DEMC

Den 24 – 25 November 2016 var Daena medarrangør af Nordeuropas største og bedste akutmedicinske konference – DEMC7. Læs mere på; DEMC7 – www. demc.dk

Vi skal i gang med at planlægge DEMC8 – glæd jer til EFTERÅRET 2018!  I vil blive løbende opdateret på vores hjemmeside, ang. tid og sted – samt indsendelse af abstracts m.m. Kom og vær med!

 

Møde med Sundhedsstyrelsen

Daena har været til møde i Sundhedsstyrelsen ang. vores syn på et fagligt speciale.

Vi bakker helt op omkring et speciale i Akutmedicin. Daena har fået lov til, at give vores syn og argumenter for, hvorfor det vil være en fordel med et akutmedicinsk speciale og en speciale uddannelse i Akutsygepleje.  

 

Læserbrev

Vi har i 2016 fået bragt to læserbreve i fagbladet; "Sygeplejersken".

I skrivende stund afventer vi, at "Sygeplejersken" bringer endnu et læserbrev.

 

Internat

Bestyrelsen har netop afholdt internat, hvor fokusområderne bla. var fremtiden og udviklingen indenfor akutsygeplejen og i Daena.

 

Bestyrelsen består af følgende personer:

Annette Jakobsen, Formand (mail: annjak@rm.dk)

Margrethe Lomholt, Næstformand (mail: m.Lomholt.soerensen@regionh.dk)

Lis Just Madsen, Sekretær (mail:lisjusma@rm.dk)

Birgitte Sall Nielsen, Kassere (mail: birgitte.sall.nielsen@regionh.dk)

Jette Irene Præstholm, Kassere (mail:jipr@regionsjaelland.dk)

Dorte Albertsen, medlem (mail: dorte.albertsen@vest.rm.dk)

Karin Dam Eikhof, Medlem (mail: karin.dam@rn.dk)

Steven Krogh-Larsen (mail: stkl@rn.dk)

 

Bestyrelsen glæder sig til det kommende samarbejde og vi ser frem til, at være med til at sætte akutsygeplejen på dagsorden i alle de fora, vi støder på.  

 

Tak for du bakker os op. Din støtte gør en forskel!

 

Mange hilsner fra Bestyrelsen i Daena