Visioner og strategi

Læs om vores visioner for Fagligt Selskab for Akutsygepleje.

Daena arbejder for at udvikle fagidentiteten for akutsygeplejersker og til fremme for det kollegiale sammenhold

 • Sætter akutsygepleje på dagsordenen, indgår som høringspartner og bidrager med fagpolitiske synspunkter
  • Bidrager til beskrivelse af visioner for akutsygeplejen i regi af DSR
  • Giver bud på definition af akutsygepleje
  • Medvirker til at skabe interesse for akutsygepleje
  • Medvirker til beskrivelse af akutsygeplejerskens kompetenceprofil
  • Indgår i dialog med andre faglige selskaber 
  • Har fokus på samarbejdet med sygeplejestuderende
  • Tilrettelægger medlemsarrangementer/faglige temadage 
  • Er aktive i forhold til pressen/fagpressen i relation til akutsygepleje og akutområdet

 

Daena arbejder for, at fremme det gode patientforløb for akutte patienter og pårørende

 • Daena indbyder til - og indgår i tværfagligt samarbejde omkring akutte patientforløb.
  • Bidrager til beskrivelse af visioner for akutsygeplejen i regi af DSR
  • Opfordrer medlemmerne til at beskrive gode erfaringer med konkrete tiltag - til inspiration
  • Opsamler og videregiver gode patienthistorier.

Daena medvirker til udvikling og forskning inden for akutområdet

 • Indgår i og understøtter forskningsrelaterede aktiviteter inden for akutsygeplejeområdet
  • Deltager som medarrangør af Danish Emergency Medicine Conference (DEMC)
  • Medvirker til udgivelsen af Dansk Tidsskrift for Akutmedicin
  • Har medlemskab af DASYS
  • Til støtte af udarbejdelse af posters og abstracts er der udarbejdet en vejledning, som findes på Daenas hjemmeside
  • Indgår i internationale fora

Daena arbejder for en national specialuddannelse

 • Deltager i den uddannelsespolitiske diskussion og udvikling
  • Fordrer tværfaglig undervisning