Arrangementer

Kære medlem. Det er med beklagelse, at bestyrelsen for Fagligt Selskab Addiktiv Sygepleje må meddele, Landskursus og generalforsamling 2020 udskydes som følge af Corona-situationen. Vi har i bestyrelsen vurderet, at risikoen for ikke at kunne afvikle en konference i november 2020 med dertilhørende risiko for økonomiske tab, er så stor, at vi ser os nødsaget til at udskyde landskurset til maj 2021. Dermed får Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje også mulighed for at indfri et langvarigt ønske om at rykke Landskurset til forårssæsonen. Lige nu arbejder bestyrelsen målrettet på at kunne åbne dørene for Landskursus og generalforsamling 2021 d. 17-18. maj 2021. Så sæt kryds i kalenderen, du får nærmere information, når tiden nærmer sig. Ind til da: Pas på jer selv, hinanden og borgerne. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje.