Kontakt

...

Her finder du kontaktoplysninger på de ansvarlige for områderne i selskabet. 
Du kan også henvende dig på ledendesygeplejersker@gmail.com

Formandskabet og høringssvar

Ledende Oversygeplejerske Dorrit Thorsen
Steno Diabetes Center Copenhagen
E-mail: dorritthorsen@gmail.com

Næstformand og kommunikation

Oversygeplejerske Lone Hauritz
Øjenafdelingen og Den Danske Hornhindebank
Aarhus Universitetshospital
E-mail: Lone.Hauritz@aarhus.rm.dk

Hjemmesiden og sociale medier

Iben Schou-Hansen
Oversygeplejerske, Led- og bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital 
Mail: iben.schou.hansen@rm.dk

Kasserer

Ledende Oversygeplejerske Mette Juhl Foghmar
Børne- og Ungeafdelingen
Amager-Hvidovre Hospital
E-mail: mette.juhl.foghmar@regionh.dk

Medlemsregistrering

Ledende Oversygeplejerske Døne Bagdat
Ortopædkirurgi, kæbekirurgi og ØNH
Sydvestjyst Sygehus Esbjerg
E-mail: Done.Bagdat@rsyd.dk 

Konferencearrangører

Ledende Oversygeplejerske Trine Hjetting
Lungemedicinsk Afdeling
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
E-mail:  anne-katrine.hjetting@regionh.dk