Interviews med medlemmer og ikke-medlemmer

Vi vil løbende opdatere siden i takt med, at vi får lavet flere interviews

          Ledende oversygeplejerske Lis Nøddeskou SUH, Køge:

 1. Hvad skal der til for at du bliver medlem af FSLS eller forbliver medlem af FSLS?
  "Konferencer med gode oplægsholdere og det nordiske samarbejde"

 2. FSLS vil gerne styrke netværksdannelsen blandt ledende sygeplejersker. Har du ideer til hvordan og hvad der er vigtigt? I hvor stort et omfang ønsker du selv at indgå?
  "Virtuelle netværk så det ikke altid er at man skal mødes fysisk da det tager tid, det kunne være inden for specialer en Medicin/kirurgi."

 3. Hvordan og hvor mener du at FSLS skal arbejde for at sikre Ledende sygeplejersker indflydelse i den sundhedspolitiske og offentlige debat? - Vil du selv bidrage?
  "Det er svært at se, det er fagspecifikt, vi er ikke trænet i at udtale os og til hvem, der kunne være et helt seminar omkring det."

 4. FSLS vil markere sin placering og etablere værdiskabende samarbejde - Hvilke fora er dit råd at FSLS skal deltage i?
  "Vi burde have vores egne sider i FORKANT ca. 4 sider"

 5. FSLS ønsker at synliggøre de ledende sygeplejerskers indsats og inspirerer til ledelse på alle niveauer. Hvordan får vi fortalt de gode historier og får vidensdeling?
  "Bedre til at formulere sig og det skal være nemmere at få publiceret noget i sygeplejersken"

 

---------------------------------------

 

Ledende Oversygeplejerske Marlene Fleischer Neurologisk afdeling BFH:

 1. Hvad skal der til for at du bliver medlem af FSLS eller forbliver medlem af FSLS?
  "Har forsøgt men har haft problemer med hvordan det gøres, via hjemmesiden."

 2. FSLS vil gerne styrke netværksdannelsen blandt ledende sygeplejersker. Har du ideer til hvordan og hvad der er vigtigt? I hvor stort et omfang ønsker du selv at indgå?
  "Har ikke behov of flere netværk."

 3. Hvordan og hvor mener du at FSLS skal arbejde for at sikre Ledende sygeplejersker indflydelse i den sundhedspolitiske og offentlige debat? - Vil du selv bidrage?
  "Har svært ved at se forske for FSLS og Lederforeningen, vi skal gøre mere ud af, at man kan se, at der er en forskel."

 4. FSLS vil markere sin placering og etablere værdiskabende samarbejde - Hvilke fora er dit råd at FSLS skal deltage i?
  "Synliggøre at vi har en stemme og hvor, ledelseskommissionen og i det udvalg for sammenhængende patientforløb."

 5. FSLS ønsker at synliggøre de ledende sygeplejerskers indsats og inspirerer til ledelse på alle niveauer. Hvordan får vi fortalt de gode historier og får vidensdeling?
  "Ved det ikke rigtigt."