Om FSLS

Bestyrelsen, Strategien, Organisationsdiagram

FSLS - Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker er et stærkt netværk på tværs af sektorer og specialer. Vi har fokus på at bringe ledende sygeplejersker sammen om det, vi er fælles om: Faglig ledelse. Jo flere vi er, jo mere kan vi være med til at præge den sundhedspolitiske og offentlige debat i Danmark.

Som medlem kan du blive en del af et netværk med kolleger på tværs af landet, det får du igennem faglige møder og konferencer. Du har også mulighed for løbende at videndele med kolleger i netværket og bidrage til fællesskab og samarbejde på tværs. 

Er Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker og Lederforeningen det samme?

Det Faglige Selskab for Ledende Sygeplejersker er et selvstændigt selskab, der primært har fokus på ledelse af faget, og du skal aktivt melde dig ind i selskabet for at blive medlem.  Mens Lederforeningen har til formål at varetage ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd.  Alle ledere der er medlem af DSR regi er automatisk en del af Lederforeningen.

 

Bestyrelse

Mød bestyrelsens medlemmer og læs mere om vores arbejde:
https://dsr.dk/fs/fs5/om-fsls/bestyrelsen/bestyrelsen-fsls

Strategi

Se FSLS' strategi 2018 her:
https://dsr.dk/fs/fs5/strategi-0

Organisationsdiagram

Se FSLS' organisationsdiagram her:
https://dsr.dk/fs/fs5/organisationsdiagram

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med foreningens efterårskonference.
https://dsr.dk/fs/fs5/om-fsls/bestyrelsen/generalforsamling

Samarbejde

Fagligt Selskab for ledende sygeplejersker er medlem af Dasys og betaler et beløb pr. medlem for at være deltagere:
https://dsr.dk/fs/fs5/medlem-af-dasys

Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker har tillige et veletableret samarbejde med ledere i Norden, Ledernes Netværk i Norden (LNN):
https://dsr.dk/fs/fs5/om-fsls/bestyrelsen/bestyrelsen/lnn