LNN

FS Ledende Sygeplejersker har et godt samarbejde med selskaber i hele Norden.

Selskabets nordiske samarbejde

Selskabet har et veletableret samarbejde med ledere i Norden, Ledernes Netværk i Norden (LNN).

LNN blev etableret i Olso den. 5. december 1998 og består af ledere (primært sygeplejersker) fra Sverige, Norge, Island, Færøerne, Danmark  og nu også Finland.

Samarbejdet består i, at vi i lige år afholder en fælles nordisk konference, som vi er fælles om at udvikle og sammensætte. Værtsforpligtelsen går på skift efter en særlig rotationsordning. De kommende år ser således ud:

2020: Finland

2022: Sverige

2024: Færøerne

2026: Norge

2028: Island

2030: Danmark

Det er formændene fra de respektive lande, der har planlægningsopgaven, og de mødes 1- 2 gange i den mellemliggende periode til dette.

I de ulige år mødes de samlede bestyrelser fra alle lande til netværksmøde. Planen for den kommende periode er:

2021: Danmark - 26. og 27. august i København

2023: Island

2025: Sverige

2027: Finland

2029: Norge

 

LNN konferencerne annonceres på vores hjemmeside.