Den akutte sundhedsindsats

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaling for organiser af den akutte sundhedsindsats (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-organisering-af-den-akutte-sundhedsindsats) har KL afholdt webinar- slides for oplægget kan ses her:

Oprettet: 10.11.2020