Revision af journal bekentgørelsen

Journal bekendtgørelsen er under revision og herunder de tilhørende vejledninger. f.eks. de sygeplejefaglige optegnelse

Oprettet: 28.10.2018

Der er nedsat en arbejdsgruppe under ældre ministeriet, som arbejder på en revision af journal bekendtgørelsen. I arbejdsgruppen er præsenteret de faglige organisationer, som bekendtgørelsen vedrører  PLO, DSR, Foa og KL m.fl.

Arbejdet er en del af regeringens afbureaukratiserings reform. 

Arbejdet forventes færdig start 2019.