Økonomisk støtte

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker afsætter hvert år en pulje til uddeling af økonomisk støtte, som kan søges af FSUS medlemmer. Vi har afsat en pulje særligt til Netnep konferencen 2020. Hvis du ønsker at søge tilskud til Netnep, skal vi have din ansøgning senest d. 5.1 2020

Økonomisk støtte til konferencer eller studiebesøg

Uddelingen udgør en vigtig indsats for bestyrelsen og stemmer overens med FSUS’s formål om udvikling inden for såvel sygeplejen som undervisning og vejledning. 
Finansieringen af den økonomiske støtte sker for de midler selskabet råder over og er afhængig af selskabets økonomi, derfor kan antallet/størrelsen variere fra år til år. Bestyrelsen kan i forbindelse med specielle arrangementer beslutte at dele af eller hele puljen øremærkes til disse arrangementer. 

Der uddeles kun støtte til arrangementer i udlandet. 

Ved tildeling af økonomisk støtte forpligtes medlemmet til at udarbejde et referat med sit faglige og personlige udbytte af arrangementet. Referatet formidles her på hjemmesiden.

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Medlemsforhold

Ansøgeren skal have været aktivt medlem af Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker i mindst et år. Medlemskab skal opretholdes under deltagelse i det søgte arrangement.

Ansøgning og retningslinjer

Her nedenstående findes ansøgningsskema  og retningslinjer for tildeling af støtte:

Ansøgningsskema

Retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte

Ansøgningen sendes til:
Formand
Birgit Hedegaard Møller
Mail: bmhm@ucl.dk

Tlf.: 6318 3253

Her under finder du link til rejsebeskrivelser/indlæg fra tidligere modtagere:

2014:

Ina Sølling Koldkjær

2015:

Jette Kristiansen

Dorthe Truelsen Gram

Marie Louise Sharp-Johansen

Merete Zesach og Tanja Chræmmer

2016:

Hanne Selberg

Ina Kolkjær Sølling og Kirsten S. Mathiesen

Lotte Evron

Tina Johnson

Karin Laugesen og Birgitte Sørensen

2017:

Birgitte Knygle Hansen

Eva Toth

Rikke Volmer Brandsen

Grete Wedege

Nanna Kappel

Birthe Hansen og Berit Foldrup

Ingrid Lysholdt

Anne Merland Kruse

Ina K. Sølling og Jette Kristiansen

2018

Susanne Pommergård Jacobsen

Jette Kristiansen

2019

Helle Enggaard

Reila Frost

Irene Sommer