Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.)

Kandidatuddannelserne er en 2-årig tværfaglig overbygning, der giver kompetencer indenfor forskning, udvikling, implementering og evaluering af indsatser på sundhedsområdet.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.)

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er rettet mod personer med en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter mv.

Målet med uddannelsen er dels at stimulere til revision og udvikling af det teoretiske grundlag og kliniske indhold i de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, dels at bidrage til at pleje, omsorg og rehabilitering udvikles til at foregå på et forskningsbaseret grundlag.

Cand.scient.san. studiet udbydes på tre universiteter i Danmark:

Adgangskrav

Grundet ændringer i universitetsloven er reglerne for supplering mellem en professionsbachelor og en kandidatuddannelse ændret. Således er den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse afskaffet pr. 1. september 2014.

Som en konsekvens af afskaffelsen af supplering skal universiteterne udarbejde nye adgangs- og optagelseskrav til deres kandidatuddannelser.

Fremover vil man som professionsbachelor i sygepleje have direkte adgang til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. 

Universiteterne fastlægger selv deres adgangskrav, hvorfor der kan være forskel mellem de enkelte universiteter. De gældende krav for optagelse fremgår af universiteternes egen hjemmeside, hvorfor det anbefales altid at ajourføre sig der.

Læs mere om de specifikke adgangskrav for det enkelte universitet nedenfor.
 

Aarhus Universitet

  • En sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
  • En sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse (MVU) efterfulgt af min. 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse i medicin eller bacheloruddannelse i odontologi

Universitetet kan give dispensation fra ovenstående adgangskrav til ansøgere med tilsvarende faglige kvalifikationer. Læs mere på universitetets hjemmeside eller kontakt universitetets studievejledning.
 

Københavns Universitet

  • En sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
  • En sundhedsfaglig bacheloruddannelse i fx medicin eller folkesundhedsvidenskab
     

Syddansk Universitet

  • En sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
  • En sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse (MVU)

Vær opmærksom på

Der er kun et begrænset antal pladser til rådighed på uddannelsen. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger optagelseskapaciteten, vil ansøgningerne blive vurderet af et optagelsesudvalg. Universiteterne har derfor opstillet en række udvælgelseskriterier.

 Læs mere herom på det enkelte universitets hjemmeside.

Registrer dine uddannelser og få mere ud af DSR!
For at vi kan målrette tilbud, så de passer lige netop til dig, skal vi vide, hvilke videreuddannelser du har (eller er igang med). Du kan gøre det på 2 minutter på min profil (under selvbetjening).

Se også