Diplommoduler for sundhedsplejersker (Under udvikling)

VIA University College og Københavns Professionshøjskole er i samarbejde med Sundhedsstyrelsen ved at udvikle to diplommoduler til sundhedsplejersker.

På finansloven i 2019 er der afsat 1,6 mio. kr. til efteruddannelsesområdet for sundhedsplejersker. Modulerne vil få fokus på tidlig relationsdannelse og forældretrivsel (10 ECTS) og tværprofessionelt samarbejde (5 ECTS).

De to diplommoduler vil fra efteråret 2019 udbydes til udvalgte pilotkommuner, og fra 2020 til samtlige kommuner. Diplommodulerne skal fungere som en overbygning på sundhedsplejerskeuddannelsen.

Omdrejningspunktet i de to moduler vil være tidlig opsporing af socialt udsatte og sårbare børn og familier, et særligt fokus på de første 1000 dage og tværfagligt samarbejde med fokus på dagtilbud.