Erhvervskandidat

Erhvervskandidaten er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde ved siden af dit studie. Muligheden er oprettet med det formål at skabe bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Det er muligt at tage en række kandidatuddannelser som en erhvervskandidat. En erhvervskandidatuddannelse er en 2-årig kandidatuddannelse på 120 ECTS, der er tilrettelagt som et fireårigt uddannelsesforløb på deltid. Hvis du tager din kandidat på denne måde, skal du arbejde i en offentlig eller privat virksomhed ved siden af studierne.

Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse skal du leve op til de samme faglige adgangskrav, som gælder ved den 2-årige kandidatuddannelse. Derudover skal du have en dokumenteret ansættelse på mindst 25 timer/uge på baggrund af din bacheloruddannelse.

Der vil almindeligvis være ansøgningsfrist den 1. marts for uddannelsesstart i september det samme år. For at søge om optagelse skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. De kan oplyse nærmere om ansøgningsprocedurer og tidsfrister for ansøgning.

Uddannelser med erhvervskandidat

På nuværende tidspunkt er følgende kandidatuddannelser til sygeplejersker en del af erhvervskandidat-ordningen:

  • Kandidat i klinisk sygepleje, SDU (siden 2018)
  • Cand.cur (APN og nursing science), Aarhus Universitet (fra 2019)
  • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (både rehabiliterings- og prioriteringslinjen), Aarhus Universitet (fra 2020)

     

Listen over godkendte erhvervskandidatuddannelser kan løbende ændre sig. Følg derfor med på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Se også