Forskellen på efter- og videreuddannelse

Forstå forskellen på efter- og videreuddannelse.

Styr på definitionerne? 

Efteruddannelse er almindeligvis defineret som ajourførende uddannelsesaktiviteter (fx kurser), der skal sikre, at den enkelte kontinuerligt er opdateret i forhold til de krav og forventninger, der stilles til professionsudøvelsen.

Videreuddannelse er defineret som længerevarende uddannelsesforløb, der kvalificerer til at varetage funktioner på et højere niveau end grunduddannelsen.

Figuren nedenfor illustrerer, hvordan der løbende stilles krav til din udvikling og kunnen. Hvis ikke dine kompetencer udvikles, falder dit kompetenceniveau over tid og du vil formentligt få brug for efter- eller videreuddannelse for at kunne leve op til kravene i din stilling.

Udover efter- og videreuddannelse er der mange andre former for kompetenceudvikling, fx arbejdserfaring, faglige artikler, deltagelse i netværk osv., som alt sammen kan medvirke til, at den enkeltes kompetenceniveau matcher udviklingen i viden, krav, teknologi m.v over tid.

figur_uddannelse_ny